Update periodiek overleg ForFarmers

Vorige week hebben wij een periodiek overleg gehad met jullie werkgever. Naast een update over corona en de gevolgen daarvan voor het bedrijf (vooralsnog geen negatieve impact op resultaat), hebben wij ook uitgebreid stil gestaan bij een tweetal onderwerpen.

We spraken over:

-  de werknemers die onder de afdeling Total Feed Support vallen en
-  de functie van logistiek planner.
Omdat wij niet weten wie onder de betreffende afdeling valt of werkzaam is als logistiek planner, sturen wij deze nieuwsbrief aan iedereen.

Total Feed Support
Zoals wij begrepen hebben zijn alle werknemers die onder deze afdeling vallen naar een andere salarisschaal gegaan, die boven de cao zit. Op grond van welke criteria dit is gebeurd, hebben we als vraag uitstaan.
Naar wij hebben begrepen is dit mede gedaan op basis van uitkomsten van een werkgroep die zich bezig heeft gehouden met het vraagstuk van het structureel werken op zaterdag. Met de betrokken afdeling zijn afspraken gemaakt.
Wij zijn vooral benieuwd hoe jullie de gemaakte afspraken ervaren en of er nog zaken zijn die nader uitgewerkt dienen te worden.
Omdat wij niet weten om wie het gaat, is het verzoek om je te melden bij ons als jij onder deze afdeling valt. Het gaat hier om Delden en Heyen.

Logistiek Planner
Het gaat hier om een 9-tal fte, die werkzaam zijn in Lochem en Zwolle. Het verzoek, om in afwijking van de cao toe te staan dat de zaterdag ingeroosterd wordt, met behoud van de betaling voor overwerk conform de cao, is bij ons neergelegd. De ondernemingsraad heeft hiermee al ingestemd.
Het verzoek is of de logistieke planners individueel contact met ons willen opnemen.
Wij willen de gemaakte afspraken graag conform de voorschriften van de cao formaliseren.

Jullie kunnen je melden bij:

CNV Vakmensen: Wietze Kampen
telefoonnummer: 06 51 20 30 04 e-mail: w.kampen@cnvvakmensen.nl

FNV: Monique Daamen
telefoonnummer: 06 51 25 55 41 e-mail: monique.daamen@fnv.nl

Doe dit uiterlijk vóór 19 juni 2020!


Wietze Kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 04
E:  w.kampen@cnvvakmensen.nl