Update overleg verzekeringscao

Inmiddels zijn we gestart met het cao-overleg voor de verzekeringscao. We hebben een onafhankelijke voorzitter, waardoor het proces vlot en overzichtelijk verloopt. Dat is positief maar het blijft uitdagend om het eens te worden over de onderwerpen die op tafel liggen.

Aan de orde zijn de volgende onderwerpen:

  • Loonsverhoging
  • Welke afspraken we maken over duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe passen we het functiegebouw in de cao aan en frissen we tegelijkertijd het loongebouw in de cao op.
  • Hoe passen we de cao aan, op de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans? Dus hoeveel contracten voor bepaalde tijd, willen we in de cao opnemen?
  • Pensioen: dwingt de lage rente ons, iets aan te passen in de cao tekst?

Volgend overleg is op 25 november
De komende ronde gaan we met al deze onderwerpen weer verder aan de slag. Ook zijn we vergevorderd om de cao teksten te moderniseren en gaan we proberen om van de cao buitendienst en binnendienst één cao te maken. We streven ernaar om vóór het einde van het jaar de cao rond te hebben. We hebben daarom op 11 december en 17 december ook nog cao-overleg gepland staan.

Let op:
In de Cao’s Verzekeringsbedrijf Binnen- en Buitendienst 2018 – 2019 is opgenomen dat cao-partijen met elkaar in overleg treden op het moment dat de rentetermijnstructuur pensioenfondsen lager is dan 1,5%. Indien besloten wordt dat de staffel van de premiebijdragen wordt verhoogd, blijft de werkgeversbijdrage neutraal en stijgt de werknemersbijdrage.
Cao-partijen hebben hierover op 16 oktober overlegd, en hebben besloten dat de staffel van de premiebijdragen in de cao niet wordt aangepast vóór 1 juli 2020. Ook zal er geen verhoging van de werknemersbijdrage plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioenopbouw.

Vragen/opmerkingen
Heb je vragen of wil je meedenken, neem dan zeker contact met Sandra Hendriks via s.hendriks@cnvvakmensen.nl of via 06-10539520.

Vanaf 1 januari 2020 zal mijn collega Tamara Westerink, t.westerink@cnvvakmensen.nl, 06-51202991, de cao verzekeraars van mij overnemen. Wij gaan de komende weken gebruiken om alles zo goed mogelijk over te dragen.

Sandra Hendriks-Sneijder
Sectorbestuurder diensten
M: 06 10 53 95 20
E: s.hendriks@cnvvakmensen.nl