Al het nieuws

Update lopende zaken Arriva

Eind september is er een CBLG Arriva vergadering geweest. Doormiddel van deze nieuwsbrief willen we je een korte terugkoppeling geven van de belangrijkste onderwerpen die we met de kaderleden werkzaam bij Arriva NL besproken hebben.

Zoals je wellicht hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrieven zijn er een aantal zaken die spelen bij Arriva zoals bijvoorbeeld het schillenmodel, APN contracten en het niet betalen van de diplomatoeslag voor uitzendkrachten.

Het schillenmodel
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft Arriva ons geïnformeerd dat zij zich vanwege nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans) beraden over de toekomst van het schillenmodel. Arriva wil daar een stagiair onderzoek naar laten doen dat in overleg met sociale partners en OR tot aanbevelingen moet komen. Arriva vraagt ons de uitkomst van dat onderzoek af te wachten. Arriva wil zolang het onderzoek loopt dan ook gebruik blijven maken van het schillenmodel. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat Arriva dan maar een dispenstatieverzoek moet indienen bij de VCSA, tenslotte is het schillenmodel op sommige punten in strijd met de cao. Dit heeft Arriva ondertussen gedaan. Binnenkort zal de VCSA bij elkaar komen om zich te buigen over het schillenmodel en of er dispensatie gegeven wordt, iets dat overigens niet in de lijn der verwachting ligt. Wanneer hier uitsluitsel over is informeren we jullie verder.

APN (Arriva Personenvervoer Nederland) Contracten
In deze nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat Arriva gebruik maakt van APN-contracten. Daarnaast hebben er ons ook signalen bereikt dat medewerkers pas in aanmerkingen komen voor een andere functie als ze instemmen met een APN-contract. In de CBLG hebben we de problematiek met de APN-contracten besproken. Daarbij hebben we geconcludeerd dat we het onwenselijk vinden dat er gebruik wordt gemaakt van APN-contracten:

  • APN-contract is op diverse punten in strijd met de cao
  • Medewerkers krijgen geen keuze tussen een APN-contract of een contract op basis van de cao Openbaar Vervoer of MultiModaal.

Wanneer Arriva af wil wijken van de cao Openbaar Vervoer dienen zij daar net als bij het schillenmodel een dispensatieverzoek voor te doen bij de VCSA. CNV Vakmensen zal dit punt eerst nog in het volgende overleg met de directie bespreken.

Diplomatoeslag uitzendkrachten
Volgens onze informatie ontvangen alle uitzendkrachten werkzaam bij Arriva sinds maart 2019 ongeacht het aantal gewerkte uren de volledige diplomatoeslag. De te weinig ontvangen diplomatoeslag over de afgelopen 5 jaren heeft Arriva echter nog niet gecorrigeerd. Op basis van de leden die zich bij ons gemeld hebben, hebben wij een loonvordering bij Arriva ingediend. Arriva heeft aangeven over te zijn gegaan met een nabetaling van de te weinig ontvangen diplomatoeslag over de afgelopen 5 jaren.

Weten jullie nog uitzendkrachten die niet meer werken voor Arriva, maar wel recht op die toeslag hebben? Laat ze zich even bij ons melden. Ze hebben immers ook nog recht op betaling van die toeslag met terugwerkende kracht. Niet-leden helpen wij ook, mits zij voor minimaal 1 jaar lid worden. Ze moeten wel de nodige informatie aanleveren, zodat vastgesteld kan worden wat er nog terugbetaald moet worden. Wij ontvangen bij voorkeur de loonstroken over de periode waarover de toeslag niet volledig ontvangen is. Daarnaast hebben we met Arriva nog een lopend meningsverschil over het wel/niet uitbetalen van diplomatoeslag aan oproepcontractanten. Dat wordt dus nog vervolgd.

Afvaardiging OV cao-commissie
De huidige cao Openbaar Vervoer loopt nog tot juli 2020. Toch gaan we al beginnen met de voorbereidingen op de nieuwe onderhandelingen. De eerste stap daarin is het samenstellen van een cao-commissie. Vanuit de verschillende CBLG’s wordt er een afgevaardigde gekozen; vanuit de CBLG Arriva NL is dat machinist Jeroen Spuijbroek.

Nieuwe bestuurder CBLG Arriva
Ter afsluiting van deze nieuwsbrief rest mij nog aan te geven dat ik als begeleidend bestuurder de CBLG van Arriva overneem van mijn collega Evert Jan van de Mheen. Dus mocht je vragen hebben over Arriva neem dan contact met mij op of met de bestuurder van CNV Vakmensen die verantwoordelijk is voor de concessie waarin je werkzaam bent.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl