Al het nieuws

Update Groothandel Bloemen en Planten

In onze laatste nieuwsbrief hebben we je onder meer geinformeerd over de uitkomst van de ledenraadpleging over het werken op Koningsdag en bevrijdingsdag. De meerderheid van de leden heeft toen ingestemd met eenmalige wijzigingen i.v.m. de coronacrisis. Hoe gaat het nu?
Situatie:
Vooral begin dit jaar was het voor de sierteeltsector zwaar en waren de marktomstandigheden slecht en onzeker. Gelukkig zijn er tijdens de corona crisis vanuit de overheid en mede op initiatief van vakbonden en werkgevers verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen. Deze maatregelen hebben de bedrijven in staat gesteld om de crisis toen en nu te overbruggen. Wij hebben vernomen, dat de schade van de corona crisis in de sector relatief beperkt is gebleven met als gevolg dat er kennelijk een beperkt beroep is gedaan op de steunmaatregelen. Zo is er ook een relatief gering beroep op het sierteeltnoodfonds gedaan. De sector denkt dat 200 miljoen van de 650 miljoen euro gebruikt zal worden.

De sector verwacht dit jaar minder omzet te draaien. Dat verschilt wel per bedrijf/segment. Totaal verwacht de sector dat het verlies tussen de 5% en 7% procent zal uitkomen. Dat zegt nog niet zoveel, omdat de gevolgen voor de winstmarge per bedrijf kan verschillen. Als we kijken naar de gehele sector, waaronder Royal FloraHolland en Plantion, zien we dat de kwekers zeer goede prijzen hebben gehad voor hun producten. Ook lijkt de schade voor de bloemenveilingen mee te vallen, mede door de stijgende vraag uit Nederland. De verkoop van planten is sterk toegenomen en vooral de tuincentra en bouwmarkten hebben mede hierdoor goede omzetten gerealiseerd. Wij zijn natuurlijk blij met de bepekte schade en hopen dat verder herstel doorzet ondanks de -naar het lijkt- aanhoudende Brexit perikelen.

Pensioenregeling PGB (Bloemen en Planten)
Er is op dit moment nog geen sprake van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao Groothandel Bloemen en Planten. Dat betekent overigens wel dat bedrijven die lid zijn van de VGB verplicht zijn de cao regels na te leven. Daarentegen is de pensioenregeling bij PGB wel voor álle bedrijven verplicht gesteld. Tenzij er sprake is van dispensatie, maar dat kunnen bedrijven alleen via het pensioenbestuur van PGB aanvragen.

Deze pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling. Alle deelnemers dragen pensioenpremie af en het is daarmee niet afhankelijk van dekkingsgraden van het pensioenfonds. De resultaten van de beurs zijn bepalend voor jouw pensioenregeling en dat kan dus mee- of tegenvallen. Je bouwt bij PGB een pensioenkapitaal op en PGB belegt dit kapitaal. Vanaf nu kan je een eigen beleggingsprofiel kiezen.
Hierover heb je onlangs een brief van PGB ontvangen. Het is belangrijk dat je op korte termijn een profiel kiest dat bij jóu past. Je kunt via https://mijnpgbpensioen.nl, uit 3 beleggingsprofielen kiezen: defensief, neutraal en offensief. De keuze die je maakt, bepaalt het risico dat je neemt. Het bepaalt ook jouw kans op een hoger pensioen. Het is best ingewikkeld maar je kan meer uitleg ontvangen via de webinar die het pensioenfonds op 29 september a.s. heeft georganiseerd.

Meld je aan voor de webinar op 29 september a.s.
Een webinar is een online bijeenkomst. Je volgt vanuit huis live een presentatie en krijgt antwoord op vragen als: Wat is beleggingskeuzevrijheid? Wat kan een keuze betekenen voor mijn pensioen? Hoe maak ik een passende keuze? En hoe werkt de speciale beleggingskeuze-adviestool?

De webinar duurt maximaal 45 minuten en tijdens de webinar kan je ook vragen stellen. Deze worden zoveel mogelijk tijdens de uitzending beantwoord. Je bent van harte welkom om deel te nemen!

Wanneer: dinsdag 29 september a.s.
Hoe laat: van 19.30 tot uiterlijk 20.15 uur.
Aanmelden: https://www.webinartv.nl/pensioenfonds-pgb-werknemers-webinars/beleggingskeuze-vrijheid/

Loonsverhoging:
Tot slot willen wij jullie nog attenderen op de komende cao verhoging die zal plaatsvinden op 1 januari 2021. De feitelijke salarissen worden dan verhoogd met  2,25%  en gemaximeerd op 2,25% van het eindsalaris van salarisgroep 6 (deeltijd naar rato).

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.