Al het nieuws

Update: CNV Havens aan de slag voor jouw oude dag

Op 15 mei jongstleden ontvingen jullie van CNV Havens de communicatie ‘CNV Havens werkt aan jouw oude dag”. Daarin gaven we aan dat CNV Havens in gesprek is met jullie werkgever(s) en FNV Havens. Hoofdonderwerp van dit gesprek het zwaar-werk-plan.

Nationaal Pensioenakkoord
Op 15 mei jongstleden was er nog geen sprake van een nationaal pensioenakkoord. Inmiddels hebben de landelijk onderhandelaars van het CNV en collega vakbonden een deal gemaakt met werkgevers en politiek. Meer hierover lees je hier. CNV Vakmensen nodigt jullie van harte uit voor toelichtende vergaderingen. Als Rotterdamse Havenmedewerker is de bijeenkomst op donderdagavond 13 juni te Dordrecht de bijeenkomst waar je bij wilt zijn om tekst en uitleg te ontvangen van de onderhandelaars voordat je je stem uitbrengt. 

Positie Havencollega’s
Het nationaal pensioenakkoord wordt aan alle vakbondsleden werkzaam in alle verschillende sectoren voorgelegd. Wanneer het resultaat aangenomen wordt zal dit gelden voor alle werknemers in Nederland. Zo ook voor de Havencollega’s. Echter zoals ook te lezen is in onze communicatie van 15 mei jongstleden zijn wij samen met Havenwerkgevers en de FNV in gesprek om het specifieke belang voor de havencollega’s te behartigen.

In gesprek met 2de Kamerleden
Vandaag is CNV Vakmensen samen met FNV Havens en een delegatie havenwerkgevers in gesprek gegaan met een aantal 2de Kamerleden van verschillende partijen. Voor zover die enthousiast waren over het akkoord, bleek dat het ze vooral over de hoofdlijnen ging. Over hoe alle hoofdlijnen na uitwerking feitelijk uitpakken voor individuele werknemers, bijvoorbeeld de werknemers die zwaar werk doen, was hen ook niet alles duidelijk. Dat gold ook voor de zwaar-werk-afspraken. “Het is beter dan niets”, was de meest gehoorde verdediging daarvan.

In het akkoord is afgesproken dat voor elke werknemer, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage pensioenpremie betaald moet gaan worden. Jongeren leggen daardoor meer in dan zij feitelijk nodig hebben voor hun pensioenopbouw (want wat zij inleggen, rendeert een langere periode). Ouderen leggen daardoor minder in dan zij nodig hebben. Dit is dus een ander uitgangspunt dan in de beschikbare premieregelingen zoals we die over het algemeen in de haven kennen. Ombouw van dit systeem naar een systeem dat in het akkoord wordt bedoeld, kost geld. Als ‘haven-delegatie’ hebben we gezamenlijk (dus vakbonden en werkgevers) aan de 2de Kamerleden opgeroepen om de regelingen zoals deze (al sinds 1998) in de haven bestaan te ontzien.

Kamerleden erkenden dat er in de pensioenonderhandelingen waarschijnlijk niet gedacht is aan onze huidige zuivere beschikbare premieregelingen. Zij vonden dat havenwerkgevers en vakbonden een punt hebben als ze die regelingen niet willen wijzigen.

Hoe verder?
Zoals bekend had het CNV de regering een ultimatum gesteld. Daar de regering aanvankelijk niet tegemoet kwam aan onze inzet hebben we een ultimatum gesteld (zie hier het ultimatum). Aangezien men daar niet op inging hebben vele van jullie actie gevoerd om onze eisen kracht bij te zetten. De onderhandelaars zijn tot een deal gekomen en hierover mag jij je stem uitbrengen! CNV Havens roept je op gebruik te maken van jouw stemrecht en aanwezig te zijn op de toelichtende ledenraadplegingen. Immers op deze bijeenkomsten krijg je tekst en uitleg uit eerste hand. Zo kun je goed geïnformeerd jouw stem uitbrengen.

In de tussentijd maar ook daarna zal CNV Haven, in samenwerking met FNV Havens en Havenwerkgevers, zich blijven inzetten het specifieke belang voor de havencollega’s te behartigen.

Mede namens het CNV Haven-team,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen