Al het nieuws

Update cao-gesprekken Albemarle

We hebben een update over de cao-onderhandelingen

Zoals beloofd komen we na ieder gesprek met de werkgever over de cao-onderhandelingen bij jullie terug met een korte update. In deze nieuwsbrief daarom een samenvatting van de stand van zaken.

Stand van zaken

Onze vorige nieuwsbrief ging vergezeld van onze voorstellenbrief. Daarin stond dat we tijdens de onderhandelingen aandacht wilden besteden aan belangrijke onderwerpen zoals inkomen, pensioen, de serie thuis/anders/eerder stoppen met/duurzaam werken en geboorteverlof. Het gesprek van vandaag stond in het teken van een (uitgebreidere) toelichting van Albemarle Catalysts Company op de voorstellen die zij hebben gedaan.
Er is op dit moment nog een duidelijk verschil in de looneisen. Daarnaast leeft aan de zijde van Albemarle de wens om de cao zowel tekstueel als inhoudelijk bij te werken. Onze verwachting is dat de bespreking van deze onderwerpen veel tijd zal kosten. Wij verwachten daarom niet dat wij op korte termijn een nieuwe cao zullen hebben afgesproken.

Reageren?
Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de mening van onze leden. Jouw mening doet er immers toe! We organiseren samen met FNV een tweetal digitale bijeenkomsten om je te informeren over de voortgang en om te horen wat jij vindt. Je kunt je aanmelden voor een van deze bijeenkomsten en je stem laten horen. Zo bepaal jij mede hoe jouw cao er straks uit komt te zien. Binnenkort volgt de link van de bijeenkomst.

Noteer alvast deze data in jouw agenda:
Maandag 3 mei 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 6 mei 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur

Graag tot maandag 3 mei of donderdag 6 mei en tot die datum, blijf gezond!

Mede namens Tosca en Pieter,

Münire Manisa
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 34 49 74 50
E m.manisa@cnvvakmensen.nl