Al het nieuws

Update Apollo Vredestein

Op 7 juli hebben wij weer een overleg met jullie werkgever gehad. Jeroen Wilbers en René Bosch waren onze gesprekspartners.

Wij hebben verschillende onderwerpen besproken:

- We hebben het gehad over de sfeer op de werkvloer. We hebben onze gesprekspartners opgeroepen om het Management AVBV te wijzen op hun communicatie richting de werkvloer. De communicatie valt namelijk niet altijd goed en is dan als olie op het vuur. Tevens hebben we aangegeven, dat de emotie er nu eenmaal is bij de werknemers. Laat deze emotie er dus gewoon zijn en straf deze niet af.
- Ten aanzien van het sociaal plan hebben wij onze 2 eisen herhaald:

a) Wij eisen dat het huidige sociaal plan onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd met 5 jaar.
b) Tevens hebben we geëist dat er schriftelijk bevestigd wordt dat de financiering van het sociaal plan onvoorwaardelijk geregeld is!

Vanaf volgende week gaat de fabriek 3 weken dicht. Wij roepen jullie op om ondanks alles de kalmte te bewaren en zoveel mogelijk van jullie vakantie te genieten, want na de vakantie hebben we jullie energie en krachten wellicht hard nodig!

Een fijne vakantie!

Mede namens FNV bestuurder Ashna Kamta,

Gerard van Dijk
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl