Al het nieuws

Update 2 over pensioenoverleg bij Essity per 2020

De huidige pensioenafspraken bij Essity lopen binnenkort af. We zijn in gesprek met Essity over de te nemen stappen. Tot nu toe heeft dat nog niet tot resultaten geleid. Hierbij een voortgangsrapportage tot nu toe.

In mei 2019 hebben we jullie al eerder een update gestuurd over de onderhandelingen betreft de nieuwe pensioenregelingen. Na die tijd is er een pensioenakkoord gekomen en is de rente verder gedaald. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we tot nu nog geen nieuwe afspraken hebben gemaakt. In de mededeling hieronder is de stand van zaken toegelicht. Deze mededeling is door de pensioendeskundigen en de directie opgesteld. Tot nu toe heeft de communicatie vanuit het bedrijf nog niet plaatsgevonden. Daarom maar van onze kant de mededeling. Pensioen is een waardevol onderdeel van jullie arbeidsvoorwaarden. Daarom stellen wij jullie wel op de hoogte.

 “Vervolg pensioenoverleg Essity
Afgelopen vrijdag 30 augustus hebben we als cao-partijen, waarbij ook de kaderleden aanwezig waren, weer overleg gehad over de pensioenregeling van Essity.
Er is momenteel (vanaf 2014) nog een pensioen-cao van toepassing, die echter einde dit jaar afloopt.
Partijen hebben de intentie om voor een periode van 5 jaar afspraken te maken over de inhoud van de regeling en de financiering ervan, zodat er op pensioengebied rust en duidelijkheid ontstaat voor een middellange termijn.
Het overleg was constructief en we denken nu op korte termijn tot een afronding ervan te kunnen komen. Die afronding zal deels verwoord worden in een procesafspraak; in 2021 kunnen we namelijk pas echt de precieze details gaan uitwerken.

Dat komt omdat:
- er in 2022 een nieuw pensioenstelsel ingevoerd wordt;
- dat stelsel nog verder moet worden uitgewerkt in het volgende jaar, en nu dus op punten nog te onduidelijk is; 
- daarbij ook nieuwe fiscale afspraken voor pensioen gaan gelden; onze huidige pensioenregeling zal fors moeten worden veranderd;
- daarbij ook een bepaalde overgangsmethodiek zal gaan gelden; ook die moet echter door de overheid nog worden uitgewerkt;
- momenteel de rente bijzonder laag staat, waardoor pensioen nu bijzonder duur is.

Gelukkig hebben we door de bestaande afspraken een “premiepotje” opgebouwd waardoor we de eerste twee jaar met de huidige premie naar alle waarschijnlijkheid de regeling zoals die nu is en nog twee jaar blijft, nog kunnen blijven financieren. Dit is echter geen oplossing voor de lange termijn. We onderzoeken de mogelijkheid om de risico’s voor de werkgever en de werknemers te herverdelen, met als mogelijk gevolg dat er meer pensioenpremie voor de toekomst vrij gemaakt zou kunnen worden.
Ook wordt er gewerkt aan een communicatieplan, om al de aankomende wijzigingen tijdig en toegankelijk uit te leggen. Daar zal het pensioenfonds ook bij betrokken zijn.
De cao-partijen komen 8 november weer bij elkaar. Ondertussen wordt door de technische mensen van het overleg die bijeenkomst voorbereid.”

Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie die stellen aan Wilko van Niejenhuis en Jacqueline Kraan (beide bestuurders van CNV Vakmensen). Jullie kunnen ons bereiken via onze mailadressen: w.vanniejenhuis@cnvvakmensen.nl of j.kraan@cnvvakmensen.nl. Of via onze telefoonnummers Wilko via 06-51602017 en Jacqueline op 06-51602048.
Zodra er meer nieuws is dan laten we dat aan jullie weten.

CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar. Dit willen we graag vieren met zoveel mogelijk leden. Er is al een uitnodiging aan jullie verstuurd via het bondsblad. Het zou leuk zijn om het jaar met nog meer leden af te sluiten. Is je collega nog geen lid van een vakbond, zeg dan tegen hem of haar dat zonder de bonden er veel niet geregeld zou zijn en worden. We hebben alle steun nodig om het vakbondswerk in de toekomst te blijven doen met zoveel mogelijk leden. Dan worden jouw belangen ook goed vertegenwoordigd. Samen staan we sterk.

Wilko van Niejenhuis
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 17
E: w.vanniejenhuis@cnvvakmensen.nl
en
Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl