Al het nieuws

Ultimatum door KLM verworpen: Werkonderbreking nu

Helaas heeft KLM het ultimatum dat CNV gesteld heeft voor woensdagmiddag en dat FNV heeft gesteld voor gisteren al verworpen. Dat betekent dat we nu een vervolgstap zetten en op basis van ons overleg van maandag met de leden oproepen tot een halve dag werkonderbreking.
Demonstratie van maandag
Wij zijn trots op de dappere actie van het personeel van afgelopen maandag. Respectvol maar wel luid en duidelijk hebben we KLM laten weten dat we beweging verwachten en duidelijkheid voor het personeel: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/260834/bezorgd-sodexo-personeel-voert-actie-voor-klm-hoofdkantoor-slapeloze-nachten

Reactie KLM op ultimatum
In reactie op ons ultimatum heeft KLM aangegeven geen zeggenschap te hebben over het personeel en dat we daarom bij Sodexo en het consortium moeten zijn om afspraken te maken over het personeel. Wij hebben als bonden echter grote bezwaren tegen deze nogal beperkte opvatting van verantwoord marktgedrag van KLM. In deze tender is er maar één opdrachtgever (KLM) en die partij is dan ook dominant in het stellen van voorwaarden aan de nieuwe opdrachtgever.

KLM probeert verwarring te zaaien door de macht van Sodexo en het consortium om voorwaarden te stellen aan wie er mee mag zwaar op te blazen ten opzichte van waar in dit conflict de werkelijke macht ligt: Bij de enige opdrachtgever die de aanbesteding/tendering doet en het geld moet uitgeven (wie betaalt bepaalt) voor jullie diensten: KLM

Natuurlijk zou het helpen als de biedende en latende partij coöperatief handelen ten opzichte van elkaar, maar in de praktijk geldt nu: Niemand voelt zich direct verantwoordelijk, dus het personeel mag de prijs betalen voor het weglopen van hun verantwoordelijkheden voor het personeel van werkgever(s) en opdrachtgever KLM. Dieptreurig dat dit klaarblijkelijk een wijze is waarop werkgeverschap in Nederland ingevuld mag worden anno 2020.

Werkonderbreking
FNV en CNV roepen gezamenlijk op tot een werkonderbreking donderdag vanaf 12 uur tot einde dienst (ook avonddienst). Schrijf je in bij het Ibis hotel op Schiphol-Oost (vlak voor de pascontrole). Vakbondsleden hebben natuurlijk recht op een stakingsuitkering als Sodexo uren inhoudt.

We willen blijven benadrukken dat zodra KLM ingaat op onze niet meer dan logische eis: Het werk blijft, dus je baan en je arbeidvoorwaarden blijven, we met alle plezier liever vandaag dan morgen een einde maken aan deze actie(s) en dat we natuurlijk onze diplomatieke kanalen open blijven zetten om tot een oplossing te komen (al lijkt dat vooralsnog een kanaal waarvan KLM geen gebruik wenst te maken, zie ook het niet in ontvangst nemen van de petitie maandag).

Jullie komen op voor jezelf, maar ook voor een rechtvaardige zaak. Weet dat de vakbonden jullie daarin steunen en we samen, al is daar hoe absurd ook frictie voor nodig gaan werken aan een oplossing!

Vragen/opmerkingen
Voor vragen/opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl .