Al het nieuws

Ultimatieve brief naar directie van Sitech

Tijdens de ledenvergadering op 13 maart hebben wij met elkaar afgesproken dat er een ultimatieve brief naar de directie van Sitech gestuurd zal worden.

Dit is dus een waarschuwing aan de directie dat er acties kunnen worden georganiseerd indien zij niet alsnog instemmen met de door ons gestelde eisen. Een en ander staat duidelijk beschreven in deze ultimatieve brief.

Mocht de directie op 3 april dus niet instemmen met onze eisen, dan zullen wij jullie uitnodigen voor ledenvergaderingen waarbij wij met elkaar afspraken maken over de volgende stappen die wij gaan nemen. Daarbij gaat het dan om serieuze acties. Zie voor een en ander dus de bijgevoegde ultimatieve brief. 

Ron Smeets,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5111 5594
E. r.smeets@cnvvakmensen.nl

Downloads