Al het nieuws

Uitwerking reorganisatie voestalpine Bunschoten

Op 23 september was er overleg tussen vakbondsbestuurders en kaderleden van CNV Vakmensen, FNV Metaal, CGMV vakorganisatie, het dagelijks bestuur van de OR en de directie van voestalpine Bunschoten. We hebben voornamelijk gesproken over de grote lijnen, omdat de details er nog niet zijn. De directie werkt de details van de reorganisatie nog uit en heeft daarover wekelijks gesprekken met de ondernemingsraad.
Doel is een stevige basis voor langdurige werkgelegenheid en baanzekerheid. 
 
Heb je vragen dan wel opmerkingen, laat het mij weten.

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl