Al het nieuws

Uitslag stemming eindbod met Allnex gedeeld

Allnex aan zet, woensdag 15 december reactie.

Vanmorgen hebben wij Allnex de uitslag van de stemming meegedeeld.

De leden van beide bonden hebben in ruime meerderheid besloten niet akkoord te gaan met het eindbod van Allnex. De leden van CNV Vakmensen hebben bijna allen gestemd en 85% is tegen het eindbod. Het signaal is duidelijk. De vraag is; hoe nu verder?

Woensdag 15 december 11.00 uur hebben wij opnieuw een gesprek met jullie werkgever. Het is nu aan Allnex om een mogelijk verbeterd eindbod neer te leggen.

We gaan tijdens dit overleg niet opnieuw onderhandelen, ook tegen een mogelijk verbeterd eindbod zullen de leden ja of nee moeten zeggen. Voor alle duidelijkheid we moeten nu afwachten of Allnex met een verbeterd eindbod komt, de bal ligt nu bij hen.

Komt er geen verbeterd eindbod of wordt dit eindbod opnieuw door de leden afgewezen dan zullen we als CNV Vakmensen een driekwart vergadering houden met onze leden. Tijdens deze vergadering wordt duidelijk of we als CNV acties gaan voeren, driekwart van de daar aanwezige leden moeten dan voor het actietraject kiezen.

Indien we voor het actietraject kiezen sturen we Allnex vervolgens een ultimatum. Hierin geven we aan wat onze eisen zijn, dat zijn in ieder geval de punten zoals benoemd in onze voorstellenbrief.

Allnex moet binnen de in het ultimatum gestelde tijd aan onze eisen voldoen, gebeurt dat niet dan kunnen we acties gaan voeren.

Voor alle duidelijkheid, vat deze brief niet op als een mededeling dat er acties gaan komen.

Het lijkt ons goed jullie nu duidelijk te maken welke kant het op kan gaan. Onze voorkeur heeft een voor jullie acceptabel bod te krijgen zonder acties maar jullie als leden bepalen nu welke kant het op gaat:

  • Via het wel of niet accepteren van een mogelijk verbeterd eindbod.
  • Via de driekwartvergadering waarin besloten wordt of er tot acties overgegaan wordt.

Woensdag 15 december 15.00 uur hebben we als CNV en FNV overleg om het resultaat van het overleg van eerder die morgen te bespreken. Daarna zullen we een ledenvergadering organiseren, datum en tijdstip vernemen jullie via een uitnodiging.

Heb je vragen? Spreek Pierre of Peter direct aan. Ik ben bereikbaar via p.vlaming@cnvvakmensen.nl.

Mede namens Pierre Verdult en Peter Passier,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 53 29 52 56
p.vlaming@cnvvakmensen.nl