Al het nieuws

Uitslag enquête en nieuw voorstel ING over beloning

Na de ledenraadpleging is er massaal gereageerd op de enquête over de cao-impasse inzake collectieve loonsverhoging en inschalige beloning. Het leeft in ieder geval. ING heeft daarop een voorstel gedaan, dat helaas nog niet helpt.


Uitslag enquête is representatief
Ruim 2000 medewerkers hebben gereageerd op de enquête over de cao-impasse. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben alle 3 dezelfde enquête uitgezet. Zowel leden als niet-leden konden daarop reageren. Bij alle 3 de vakorganisaties hebben ook niet-leden massaal gereageerd. Bij CNV Vakmensen was 56% van degenen die reageerden lid en de rest niet. Voor wat betreft het totaal van alle reacties was 37% lid. Ruim 60% van degenen die reageerden werkt op een outbound-afdeling en 40% op een inbound-afdeling (de zg. productie). Alle leeftijdsgroepen en salarisschaalposities zijn goed vertegenwoordigd. De uitslag is representatief gelet op  zowel de aantallen als de verdeling. Daar zijn wij blij mee en trots op. Het leeft dus onder jouw collega’s. Ook bij niet-leden.

De uitslag: medewerkers steunen massaal de inzet van de bonden

 • 75% vindt 2% of 3% een redelijke collectieve verhoging. Jongeren gaan dan voor 3% en ouderen voor 2%.
 • Er is geen steun voor de door ING voorgestelde nullijn
 • 2/3e van degenen die reageerden geeft aan dat zij de stelling dat ING 15% boven de markt betaalt niet herkennen. 1/3e geeft aan dat wel te herkennen, maar geen reden vindt om niet tot een collectieve loonsverhoging te komen. Dat is een beeld in alle verschillende doelgroepen dus leeftijd, in- of outbound of salarispositie.
 • Meer dan 80% vindt dat de afspraken over de inschalige verhoging, zoals die nu zijn, moeten worden gecontinueerd.
 • De helft weet niet of de situatie van ING afwijkt van de andere banken. 40% zegt dat de situatie weinig afwijkt
 • Uit de massale reactie op de enquete zelf bleek het al, maar meer dan 70% geeft aan dat de impasse over de verhogingen leeft onder de collega’s.
 • Het salaris is voor 93% van degenen die reageerden geen reden om te twijfelen aan hun arbeidsmobiliteit. Of omdat ze het naar de zin hebben bij ING of omdat zij dat gewoon niet zo zien.
 • 70% geeft aan dat het fijn is dat er goede afspraken gemaakt worden over tijd, wellbeing, vakmanschap en flexwerk. Maar meer dan 95% geeft aan dat daarbij ook individuele en collectieve loonsverhoging hoort.

Conclusies uit de uitslag van de enquête zijn:

 • De inzet van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties met betrekking tot collectieve loonsverhoging en een inschalige verhoging wordt massaal gesteund.
 • Ook herkennen de collega’s niet dat er sprake is van gebrekkige arbeidsmobiliteit, de kans op ander werk.
 • Jouw collega’s hechten aan goede arbeidsvoorwaarden maar dat betekent niet dat er geen verhoging van de lonen in kan zitten.

Die conclusies hebben wij meegedeeld aan ING. Gebaseerd op de uitslag hebben wij ING gevraagd zich te heroriënteren op hun ingenomen positie.

Reactie van ING: de CMU verhogen en eerder voorstel over inschalige verhoging  handhaven
In de huidige cao is er een afspraak gemaakt over een collectief maatschappelijke uitkering, de CMU. Dat is een uitkering van  maximaal 0,75% van de salarissom van ING voor de medewerkers, die onder de cao vallen, afhankelijk van maatschappelijke doelen. Dat is dus niet 0,75% van je persoonlijk salaris. 0,75% van de salarissom wordt een nominaal bedrag. In april 2021 krijg jij die uitkering uitbetaald over 2020, omdat de maatschappelijke doelen behaald zijn. Dus in 2021 wil ING die uitbetaling niet verhogen, maar baseren op de huidige  cao-afspraak.
Voor de periodes 2021 en 2022 (uit te betalen in 2022 en 2023) wil ING het anders inrichten.

Zij wil die afspraak voor de komende 2 jaar als volgt aanpassen:
De CMU wordt verdubbeld. Naast dat de CMU bepaald wordt door maatschappelijke doelen wordt die nu ook afhankelijk van het resultaat van ING groep. De ROE (return on equity) is daar het meetinstrument voor. Hoe dat werkt staat in onderstaande tabel.

ROE < 5%

CMU 0%

5% < ROE < 7,5%

CMU 0,75% van salarissom (ca Euro 650)

7,5% < ROE < 10%

CMU 1,5% van salarissom (ca Euro 1300)

ROE > 10%

CMU 2,25% van salarissom (ca Euro 1950)

Voor het inzicht is het goed om te weten dat in 2018 de ROE 11,2%, in 2019 9,4% was en in 2020 was de ROE 4,9%. Het target voor 2021 is tussen de 10 en 12% en is ondanks de coronapandemie niet aangepast. Analisten en DNB vinden een ROE van 7 a 8% reëel.

Daarnaast wil ING een beperkte structurele  inschalige salarisverhoging geven. Als je onder het midden van je schaal zit 1,5%, zit je boven het midden van de schaal dan 0,5% verhoging en bij einde van je schaal krijg je niets.

ING geeft nadrukkelijk bij dit voorstel aan dat dit gevolgen zal hebben voor de andere zaken zoals welbeing, dagen voor ontwikkeling, vakmanschap etc. Zij kunnen niet aangeven hoe, maar willen dat graag met ons verkennen.

Tegenreactie CNV Vakmensen en andere vakorganisaties: heroriënteer je maar opnieuw

              De vakorganisaties hebben op het voorstel van ING als volgt gereageerd:

 • De huidige CMU is structureel afgesproken in de huidige cao en wordt nu als nieuw beloningselement ingebracht, het zogenaamde 2 x langs de kassa gaan.
 • Het afhankelijk maken van de ROE stuit niet op bezwaren
 • Het verhogen van de CMU stuit ook niet op bezwaren, maar kan niet in de plaats komen van collectieve en inschalige verhoging
 • Er worden zaken bij elkaar opgeteld namelijk CMU en de beperkte inschalige verhoging en dat wordt geduid als collectieve verhoging. Dat is het nadrukkelijk niet. Als er in de BV Nederland over collectieve verhoging wordt gesproken gaat het over stijging zowel in de schalen als van de schalen zelf. Het is appels met peren vergelijken.
 • Wij hebben steeds ingezet op een collectieve verhoging ook van de schalen, daarbij nu gesteund door de medewerkers, en daar voldoet het voorstel niet aan.
 • Bij de afspraken over de inschalige verhoging in de huidige cao is afgesproken dat er bij verandering uitgegaan wordt van kostenneutraliteit. Dat is hier niet aan de hand. Het is beduidend minder. Zelfs onder het midden van de schaal krijg je de helft minder van wat je anders zou hebben gekregen.
 • Ook de uitruil tegen andere onderwerpen vinden wij niet aan de orde.

Kortom wij gaan niet mee in de denkrichting van ING en verzoeken ING nadrukkelijk zich opnieuw te heroriënteren en rekening te houden met de wensen van de medewerkers.

Hoe nu verder: ING beraadt zich en andere onderwerpen komen ook aan de orde
In de week van 17 mei 2021 onderhandelen we weer verder. We beginnen dan eerst te zien waar we staan met de onderwerpen tijd, wellbeing, vakmanschap en flexwerk. Daarna geeft ING een reactie op de stand van zaken rondom beloning. Dan hebben wij in ieder geval in beeld hoe de vlag er dan bij staat. Nog steeds blijft het doel: een cao, die gedragen wordt door de medewerkers.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht. Ook kun je jouw mening delen op ons online community platform JeAchterban. We reageren zo snel mogelijk!

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl