Al het nieuws

Uitnodiging Pensioen informatie bijeenkomsten

CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie, en De Unie nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de gezamenlijke online (MS Teams) informatiebijeenkomsten over het vakbondsvoorstel voor een duurzame Pensioenregeling Teijin Aramid vanaf 2021.

Pensioen bijeenkomsten
Wanneer: Maandag 8, Dinsdag 9 en Woensdag 10 februari 2021. Aanvang 20.00u

Je kunt inbellen via deze links:
Voor maandag 8 februari klik hier:  Klik hier om deel te nemen
Voor dinsdag 9 februari klik hier:  Klik hier om deel te nemen
Voor woensdag 10 februari klik hier: Klik hier om deel te nemen

MS Teams
Het coronavirus moeten we serieus nemen. Het virus maakt het niet makkelijker om goed overleg met de leden te hebben. In een ruimte afspreken lukt nu niet. Om jullie goed aan te sluiten op het vakbondsvoorstel voor een duurzame Pensioenregeling Teijin Aramid vanaf 2021 houden we nu via Microsoft Teams digitale bijeenkomsten. Je kunt vanuit huis of via je internetverbinding deelnemen. Hoe dat er uit ziet, kun je zien op https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/group-chat-software?icid=mscom_marcom_CPW3a_Teams  In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je ook een korte handleiding MS Teams.
Tip: als je nog aanvullende software van Microsoft moet downloaden, doe dat dan ruimschoots voor de vergadering. Laat je eventueel helpen door je collega.
Toelichting
Kijk als voorbereiding op de bijeenkomst eerst deze korte en verhelderende film van de Rijksoverheid over het nieuwe pensioenstelsel https://www.youtube.com/watch?v=GQZdJza4EOY

Zoals je weet hebben we na een jaar overleggen nog steeds geen nieuwe cao. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de Corona-situatie, maar dat heeft minstens zo veel te maken met onze moeizame discussie en overleggen met Teijin Aramid over je huidige en toekomstige pensioenregeling. Waarom duurt het zo lang? Dat komt o.a. omdat de pensioendiscussie complex is:

1) Het pensioenfonds PGB heeft de pensioenpremies behoorlijk verhoogd en gaat dat de komende paar jaar ook doen. De werkgever wil die hogere premies niet betalen, maar niks doen is onaanvaardbaar want leidt tot een lagere pensioenopbouw en nabestaandenpensioen. De vakbonden vinden dat die hogere premies wel betaald moeten worden omdat we in principe niet willen tornen aan de kwaliteit van de pensioenregeling. Je begrijpt dat als Teijin Aramid niet bereid is om een deel van die rekening mee te betalen, en de kosten doorschuift naar jullie, het cao-overleg dan steeds meer piept en kraakt.

2) Het gaat niet alleen om de pensioenkostenstijging. Een 2e reden is dat we met Teijin Aramid een fundamentele discussie hebben over de toekomstige pensioenregeling. Vakbonden, werkgevers en overheid hebben op nationaal niveau in 2019 het Nationaal Pensioenakkoord afgesproken dat gaat over de toekomst van de pensioenen in Nederland per 1 januari 2026. Maar dat akkoord werpt zijn schaduw vooruit naar het hier en nu. Omdat Teijin Aramid de hand op de knip houdt, en niet meer wil betalen dan de huidige werkgeversbijdrage van 23,53% premie, wil de werkgever jullie middelloonregeling veranderen in een beschikbare premieregeling. Dan wil hij iets mee betalen, 24,53%. De werkgever wil naar een WVP, dat is een Beschikbare Premieregeling, zij het een verbeterde versie, waar we een aantal jaren terug bij Teijin Aramid afscheid van hebben genomen wegens het gebrek aan solidariteit (de risico’s lagen veel te veel bij de individuele werknemer). De vakbonden willen hier niet aan, zie ook onder 3.

3) De wet- en regelgeving rond het Nationaal Pensioenakkoord is nog langs niet rond. We weten nog niet hoe dat precies luidt en we weten ook nog niet wat de precieze kenmerken en opties zijn bij PGB voor 2026. De vakorganisaties zeggen daarom: nu geen stelselwijziging Teijin en nu geen onomkeerbare keuzes maken. Vakbonden willen alle opties open houden.

 

Eric Vredeveldt, de pensioenadviseur van de vakbonden, licht je op 8, 9 en 10 februari met een powerpoint het vakbondsvoorstel toe. Plus de achtergronden. Ook gaan we in op het voorstel van de werkgever. Aan het einde van de bijeenkomst is gelegenheid om nadere vragen te stellen.

Zie verder https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/november/naar-het-nieuwe-pensioencontract/

Heb je verder nog vragen, mail ons of loop langs bij een kaderlid,

Met vriendelijke groet,

Jan Medendorp  
Agostino Di Giacomo Russo         
CNV Vakmensen

Gert de Wolde
Jan Admiraal                                                                      
De Unie

Arno de Vries
Erwin Gibcus
Hans Rozema
Henk Sulmann
Janwillem Compaijen          
FNV Procesindustrie

Downloads