Uitnodiging ledenvergadering WoonFriesland

Onlangs zijn wij door jullie werkgever uitgenodigd om een gesprek te hebben over het veranderprogramma 2019 - 2022 WoonFriesland. Wat dit veranderprogramma precies betekent voor de medewerkers van WoonFriesland is nog niet bekend.

WoonFriesland wil echter wel voordat zij aan het veranderprogramma begint een sociaal vangnet waarin de spelregels worden vastgelegd. Alle werknemers kunnen dan zien hoe er met werknemers wordt omgegaan wanneer een afdeling of als je individueel geraakt wordt door het veranderprogramma.

Voordat wij met WoonFriesland inhoudelijk het gesprek kunnen aangaan over het vangnet, willen wij eerst van onze leden weten wat wij in ieder geval moeten regelen in het sociaal vangnet.

Hiervoor nodigen wij jullie uit voor een gezamenlijke ledenbijeenkomst van CNV Vakmensen en FNV Bouw en Wonen.

Deze vindt plaats op:

Datum:  Dinsdag 1 oktober 2019
Tijd:       Inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur
Locatie: De Fabriek
              James Wattstraat 4
              Leeuwarden

Wij hoeven niet te benadrukken wat het belang van deze ledenvergadering is. Dat lijkt ons duidelijk.

Willem Timmer
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl