Al het nieuws

Uitnodiging ledenvergadering onderhandelingsresultaat Sociaal Plan IHC

Na meerdere intensieve overleggen, hebben we (FNV, CNV Vakmensen.nl, RMU en De Unie) vrijdagavond met jouw werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een Sociaal Plan. Deze informatie is ook te lezen in bijgaand gezamenlijke nieuwsbrief.

We zijn het met elkaar eens geworden over de tekst van het Sociaal Plan en de voorwaarden (zoals deze nu zijn opgenomen), waaronder IHC gaat afslanken. In het Sociaal Plan staat hoe bepaald wordt wie boventallig wordt en wie er kan blijven, eventueel in een andere functie of op een andere locatie. Ook staat er in het Sociaal Plan hoe we de collega’s compenseren en ondersteunen bij hun vertrek bij IHC.

Uitgangspunt van de afspraken is: begeleiding van werk-naar-werk en een zo breed mogelijke inzetbaarheid. Bovendien biedt het Sociaal Plan verschillende bouwstenen, waardoor medewerkers zelf meer regie kunnen voeren op de keuzes voor het vervolg van hun loopbaan. In de afspraken over de financiële compensatie wordt rekening gehouden met de loyaliteit van de medewerkers.

Nu is het woord aan de leden! Wij willen je informeren over de tekst en voorwaarden, zoals die nu zijn opgenomen in het Sociaal Plan! Daarna vragen we jou dan ook om te stemmen over dit akkoord.

Om vaart te houden in het proces willen we dit op korte termijn aan jou voorleggen en wel op de middag van:

Datum:                Woensdag, 30 september 2020
Locatie:               Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam

Aangezien we leven in het Covid-19 tijdperk kunnen we niet een zaal spontaan laten vollopen. We willen de RIVM-richtlijnen nakomen. Daarom vragen wij je ook om jouw deelname van tevoren, en liefst deze week nog, via een mailbericht naar p.vlaming@cnvvakmensen.nl te bevestigen.

Zo kunnen wij aan de hand van het aantal aanmeldingen eventueel meerdere sessies beleggen en jou gericht voor een tijdslot uitnodigen.

Tot volgende week!

CNV Vakmensen
Peter Vlaming, bestuurder
 p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads