Uitnodiging ledenvergadering eindbod SP RSFB/Bavaria

De afgelopen weken hebben vakbonden CNV Vakmensen en FNV met de directie van RSFB onderhandeld over een Sociaal Plan. Dit heeft betrekking op de aanstaande reorganisatie in het kader van het programma Design the Base.

Geen resultaat: eindbod
Helaas hebben de onderhandelingen over het Sociaal Plan niet geleid tot een –door directie en vakbonden- gezamenlijk gedragen resultaat. Op 24 november 2020 hebben we dan ook een eindbod voor het Sociaal Plan ontvangen.
Dit eindbod willen we graag met jullie bespreken en ter stemming voorleggen:
op donderdag 3 december, in de grote zaal van het Dorpshuis in Lieshout:

  • om  12.30 tot 13.30 uur,
  • om  14.30 tot 15.30 uur en
  • om  16.30 tot 17.30 uur.

Meld je voor één van deze 3 bijeenkomsten aan
We hebben gekozen voor een drietal tijdstippen (vooraanmelding verplicht), zodat iedereen in de gelegenheid is om voor of na de dienst een bijeenkomst te bezoeken.
Natuurlijk willen we in het kader van COVID-19 rekening houden met alle benodigde maatregelen. Daarom verzoeken we je om je aan te melden voor één van deze bijeenkomsten zodat we te allen tijde de afstand van 1,5 meter kunnen waarborgen.
Aanmelden kan per e-mail aan r.jongen@cnvvakmensen.nl

Via teams ook te volgen
Indien je niet in de gelegenheid bent om de bijeenkomst fysiek bij te wonen, zullen we proberen om je via Teams aan te laten sluiten. Dan kun je de bijeenkomst via je computer volgen.  Wil je via Teams deelnemen, dan verzoeken we jou dit ook per e-mail te laten weten aan ondergetekende. Je dient in ieder geval jouw eigen e-mailadres door te geven hiervoor. Wij zorgen dat je een vergaderverzoek via Teams ontvangt. 

Het eindbod SP in de bijlage
Een kopie van het eindbod Sociaal Plan tref je in bijlage aan, zodat je vast in de gelegenheid bent om een en ander door te nemen.
Graag tot 3 december 2020!

Mede namens de onderhandelingsdelegatieleden Roger Janssen (kaderlid CNV Vakmensen), Ilja Philippen (bestuurder voedingsindustrie FNV) en William Bevers (kaderlid FNV),

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E:  r.jongen@cnvvakmensen.nl


 

Downloads