Al het nieuws

Uitnodiging ledenraadpleging DVR Sociaal Plan

Aan de leden bij Damen Verolme Rotterdam

Op 6 april 2021 hebben we elkaar gesproken tijdens een achterbanraadpleging in verband met de inzet van de werkgever van een forse reorganisatie bij Damen Verolme Rotterdam. We hadden toen al vernomen (via pers en overleg) dat deze ingreep ten koste gaat van veel arbeidsplaatsen.

Nieuwe organisatie

We hebben tijdens deze achterbanraadpleging de verschillende trajecten toegelicht. De ondernemingsraad (OR) is verantwoordelijk voor de beoordeling van de plannen van de werkgever met de werf (organisatie) en of de gevolgen daarmee in verhouding staan.
De vakbonden zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van een Sociaal Plan waarin materiële en immateriële gevolgen voor werknemers worden opgevangen of verzacht.
De OR en vakbonden hebben onderling afgesproken dat ze regelmatig contact onderhouden om mogelijk tegelijkertijd tot een eindresultaat te komen.

Inhoud Sociaal Plan

In de achterbanraadpleging hebben jullie duidelijk gemaakt dat de inhoud van het Sociaal Plan eigenlijk niet minder moet worden dan het plan uit 2016. Wij hebben aangegeven dat we onze uiterste best zullen doen om daaraan tegemoet te komen maar dat de maatschappelijke context in de afgelopen jaren wel behoorlijk is veranderd.

In 2020 is een wet aangenomen waarin de vergoeding bij ontslag (de zogenaamde Transitievergoeding) wordt geregeld. Dit maakt dat het terugvallen op de ‘oude’ Kantonrechtersformule niet automatisch verloopt terwijl de financiële waarde van het ontslag, door deze nieuwe wet een stuk minder is geworden.

Onderhandelaarsresultaat

Inmiddels hebben de vakbonden een onderhandelaarsresultaat bereikt met de werkgever voor een nieuw Sociaal Plan. Dit resultaat willen wij graag voorleggen en bespreken met de leden.
Let wel! Alleen vakbondsleden zijn welkom op deze vergadering.
We lopen door de bijgevoegde tekst van het resultaat en zullen vragen (zo goed mogelijk) beantwoorden.
Uiteindelijk wordt het resultaat na de ledenvergadering schriftelijk via mail in stemming gebracht voor goedkeuring door de leden.

Noteer!

We hebben voor deze ledenraadpleging een datum geprikt en dat is:

  • Donderdagmiddag, 10 juni 2021
  • Aanvang 15.00 uur
  • Locatie is de kantine en digitaal via Teams

Voor zowel de fysieke als digitale deelname dien je jezelf vóór maandag, 7 juni 2021, aan te melden. We zitten waarschijnlijk nog steeds in een Covid-19 regime met beperkingen.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de bestuurder van de vakbond waar jij lid bent. Dit betekent voor leden van:

FNV       aanmelden via                  carl.kraijenoord@fnv.nl
CNV       aanmelden via                  c.hensen@cnvvakmensen.nl
Unie      aanmelden via                  dirk.van.gestel@unie.nl
RMU     aanmelden via                  mblonk@rmu.nu

Downloads