Al het nieuws

Uitnodiging ledenbijeenkomst Philips

Welke ploegentoeslag hoort er bij een ploegendienst met mee roosteren?

De afgelopen tijd is het mee roosteren in de ploegendienst bij ODF normaal geworden. De betrokken medewerkers hebben enige invloed welke diensten er gewerkt worden.

Nu doet zich de vraag voor of de ploegentoeslag aangepast moet worden aan de werkelijke roosters of dat er een gemiddelde moet worden genomen. Philips heeft aangegeven dat men graag de toeslag aan wil passen aan de bijzondere uren bij dienstroosters in de cao (artikel 7.2).

De vakbonden vinden het belangrijk om de mening van de leden te weten voordat we verder praten met Philips over dit onderwerp. Daarom nodigen we de betrokken leden uit voor een gesprek over dit onderwerk. We houden 2 sessies op dinsdag 10 maart in de AH-zaal in het hoofdgebouw (HA) om 13.30 uur en om 22.00 uur.

Deze bijeenkomsten kunnen tijdens werktijd. Aangezien we niet weten welke van onze leden bij dit experiment betrokken zijn sturen we deze naar alle leden in Drachten.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV vakmensen
Bereikbaar via 06 51 60 20 22 of j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl