Uitnodiging afstemming Sociaal Plan Lefier

Ondanks onze bezwaren tegen de voorgenomen reorganisatie en de voor ons nog ongewisse uitkomst van het advies van de or, moeten we ons wel voorbereiden op een mogelijk af te spreken sociaal plan. Kom erover praten op 23 september in Emmen of op 30 september in Groningen.

Hoe een sociaal plan er inhoudelijk uit komt te zien is iets wat we met al onze leden in de organisatie af willen stemmen. De leden zullen uiteindelijk ook de beslissende stem hebben in het al dan niet goedkeuren van een sociaal plan. Deze werkwijze en de positie van onze leden is gelijk aan een cao-traject. 

Waar ligt de prioriteit: ‘van werk naar werk afspraken’, opleidingsbudget, de beëindigingsvergoeding, etc. Genoeg om met elkaar over van gedachten te wisselen en af te stemmen. De verwachting is dat we daar ongeveer een uur voor nodig hebben.

Wij nodigen jullie hierbij van harte uit om bij een van beide bijeenkomsten aanwezig te zijn. FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen organiseren deze bijeenkomsten samen.

Maandag 23 september 2019
Aanvang 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
Locatie Lefier Emmen

Maandag 30 september 2019
Aanvang 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
Locatie Lefier Groningen

Ook namens Pieter Beuzenberg van FNV Bouwen & Wonen,

Marit Wagenmakers
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl