Al het nieuws

Uitkomst ledenraadplegingen Renewi

Op basis van de eerdere enquête en de ledenbijeenkomsten op 3, 4, en 5 maart jl. hebben FNV en CNV bijgevoegde brief aan jullie directie gestuurd. Vakbond De Unie rond deze week haar ledenraadpleging af en zal daarna ook een reactie sturen aan jullie werkgever.

Zowel uit de eerdere schriftelijke raadpleging alsook uit de ledenbijeenkomsten is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is om verder te onderhandelen over het Sociaal Plan. Daarnaast dat leden niet akkoord zijn met onderdelen van de harmonisatie en de aangevraagde dispensatie voor E-Hour.

Op maart hebben wij bijgevoegde brief per post en mail gestuurd aan jullie directie. Direct daarop ontvingen wij reactie dat zij met bonden in gesprek willen over de harmonisatie en E-Hour.

Een gesprek zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

Zodra er meer bekend is informeren wij uiteraard de leden en kaderleden.

Mede namens E. Veltink,

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

bijlage: Brief aan Renewi (mevr. H. richardson) d.d. 10 maart 2020

Downloads