Al het nieuws

Tweede loonsverhoging Cao Hoveniers

VHG en CNV Vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een tweede loonverhoging in de lopende cao van 1% per 1 maart 2021. Die komt bovenop de 1% loonsverhoging per 1 november 2020. CNV Vakmensen legt dit onderhandelingsresultaat nu ter stemming aan de leden voor.

Op 26 januari en 10 februari hebben overleggen plaatsgevonden tussen werkgevers en de vakorganisaties in de Hoveniersbranche over een tweede stap voor de “invulling van de optimale loonruimte” voor de lopende cao, die loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. We hadden de cao in mei 2020 met een jaar verlengd en daarbij de afspraak gemaakt dat we tijdens de looptijd van de cao invulling zouden geven aan de optimale loonruimte. Dit hebben we nu gedaan door gedurende de looptijd de lonen te verhogen met in totaal 2%, waarvan 1% per 1 november 2020 en 1% per 1 maart 2021. We zijn mede tot een tweede loonsverhoging gekomen op grond van een onderzoek naar de gevolgen van corona voor de Hovenierssector. Hierover tref je bijgaand informatie aan.

Onderhandelingsresultaat
Het bereikte resultaat over de tweede loonsverhoging blijft beperkt. Maar we hebben er in dit traject in ieder geval voor gezorgd dat de cao in corona-tijd met een jaar is verlengd, is blijven gelden voor alle bedrijven in de Hoveniersbranche en we hebben een loonsverhoging kunnen afspreken die hoger ligt dat de inflatie.
Werkgevers bleken in het overleg over een tweede stap in de loonsverhoging in eerste instantie niet of nauwelijks bereid tot een loonsverhoging. Dit, omdat er angst is voor het wegvallen van grote onderhoudsopdrachten, interieurbeplanters een minder goed jaar hebben gehad en de kosten in verband met corona-maatregelen zijn toegenomen.
We hebben aangegeven dat dat niet acceptabel is en dat we naast de 1% van eind 2020 eigenlijk nog 1,5% tot 2% loonsverhoging wilden hebben. Uiteindelijk hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt op 1% voor het tweede half jaar. Dit lijkt op dit moment het maximaal haalbare.

Leden beslissen
De cao is al verlengd in mei 2020 en toen door de leden goedgekeurd. Ook de loonsverhoging van 1% van november 2020 is al door de leden goedgekeurd. Het gaat nu alleen nog om de loonsverhoging per 1 maart 2021. Ook daar beslissen de leden over. Daarom leggen we ter stemming aan de leden van CNV Vakmensen voor of ze akkoord kunnen gaan met de tweede loonsverhoging van 1% per 1 maart 2021. Dit is de laatste loonsverhoging in de lopende cao. Je kunt hierover de stem uitbrengen via deze link
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je op internet je stem uitbrengen met het volgende webadres: http://bit.ly/3qfxeML Je hebt tot en met maandag 15 februari de gelegenheid je stem uit te brengen.

Vragen of opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (M 06-20354990 of per e-mail:  j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers

Downloads