Al het nieuws

Tussenstap in loonsverhoging voor Hoveniers

Werkgevers in de Hoveniersbranche en vakbonden, waaronder CNV Vakmensen, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een loonverhoging als tussenstap voor de lopende cao. Dit onderhandelingsresultaat over de tussenstap in de loonsverhoging wordt aan de leden voorgelegd.

In mei van dit jaar hebben cao-partijen Hoveniers besloten de cao met een jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit was nodig om de cao nog een jaar algemeen verbindend te laten zijn voor alle bedrijven en werknemers in de Hoveniersbranche. In verband met corona en de onzekerheid die daarmee gepaard ging, is het ons toen niet gelukt een cao-verhoging af te spreken. Wel hebben we toen afgesproken dat we na de zomer alsnog over de cao-verhoging in gesprek zouden gaan.

Onzekerheid nog niet weg
In september zijn we dus opnieuw met elkaar in overleg gegaan. De onzekerheid over corona en de gevolgen daarvan was er echter nog steeds. In verband daarmee dachten werkgevers aan een eenmalige uitkering in 2020 en misschien een kleine structurele loonsverhoging in 2021. Dit was voor CNV Vakmensen niet acceptabel. We hebben toen het voorstel gedaan een scheiding te maken tussen de tweede helft van dit jaar, waarvoor al redelijk voorspeld kan gaan worden hoe het verder zal gaan lopen en de onzekerheid over de eerste helft van volgend jaar. Voor de tweede helft van dit jaar zou dan een structurele loonsverhoging kunnen worden gegeven en in januari 2021 kunnen we dan opnieuw kijken wat de stand van zaken is en een loonsverhoging bepalen voor der eerste helft van 2021. Daar zijn werkgevers in mee gegaan en zijn we tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

Onderhandelingsresultaat over loonsverhoging
Als eerste tussenstap in de loonsverhoging is dus een onderhandelingsresultaat gesloten voor een loonsverhoging van 1% per 1 november 2020. In januari 2021 gaan we dan opnieuw kijken wat een voor alle partijen passende loonsverhoging is voor het hele contractjaar 1 juli 2020 tot 1 juli 2021, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de 1% die per november is gegeven. Een ingewikkeld verhaal, maar daarmee is in ieder geval de 1% loonsverhoging op korte termijn binnen en gaan we in januari 2021 kijken wat we nog meer kunnen afspreken tot 1 juli 2021. Het onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan.

Leden beslissen
CNV Vakmensen is een vereniging waarin de leden het voor het zeggen hebben. Jullie beslissen dus of dit onderhandelingsresultaat geaccepteerd moet worden. Als het onderhandelingsresultaat niet geaccepteerd wordt, blijft de loosverhoging van 1% per 1 november achterwege en gaan we in januari 2021 alsnog praten over een voor alle partijen passende loonsverhoging voor de hele cao-periode. Het lijkt ons echter verstandig nu deze tussenstap te accepteren en dan in januari verder te kijken. Daarbij moet opgemerkt worden dat alle betrokken vakbonden akkoord moeten gaan, om deze afspraak definitief te kunnen maken.

Leden kunnen tot en met 11 oktober hun stem uitbrengen over dit onderhandelingsresultaat via <link>. Na 11 oktober horen jullie van ons of er definitief een akkoord over de tussenstap in de loonsverhoging tot stand is gekomen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar via onderstaande contactgegevens. Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers

Jeroen Warnaar
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-20354990
E. j.warnaar@cnvvakmensen.nl 

Downloads