Tussenstand onderhandelingen SP Mission Foods

Hierbij ontvangen jullie de stand van zaken na twee inhoudelijke onderhandelingsrondes met de werkgever Mission Foods over jullie sociaal plan.

Op maandag 2 en woensdag 4 maart is door bestuurders en kaderleden van de vakbonden onderhandeld over een sociaal plan voor het ontslag van de 91 medewerkers van Mission Foods Roermond. Als vakbonden hebben wij, mede op basis van jullie inbreng van afgelopen 19 februari in Vlodrop, een aantal basiselementen op tafel gelegd die in het sociaal plan terug moeten komen. 

De belangrijkste basiselementen
Een lange looptijd: enerzijds zodat de 13 achterblijvers met enige houvast kunnen doorwerken in een levensvatbare situatie, anderzijds om een terugkeergarantie te kunnen afspreken voor het unieke geval er later mogelijk weer productie ergens gaat plaatsvinden in Limburg; 
Ondersteuning op de arbeidsmarkt: we realiseren ons dat voor jullie de behoefte kan bestaan aan bijscholing of omscholing, zeker als je op een zelfde salarisniveau aan de slag wil bij een nieuwe werkgever. Daar moet dus budget voor komen om in ieder geval te kunnen starten met een opleiding, direct nadat ontslag een feit is;
Maatwerk richting pensioen: als je heel dicht tegen je AOW-gerechtigde leeftijd aan zit, is werk vinden extra moeilijk. Door een ontslagvergoeding niet ineens maar als aanvulling op je werkloosheidsuitkering te gebruiken én om pensioen op te bouwen, kun je rekenen op enigszins behoud van je inkomen en opbouw van het pensioen;
Een fatsoenlijke ontslagvergoeding: een fatsoenlijke ontslagvergoeding die recht doet aan de ontstane situatie voor jullie als gedupeerde werknemers. We doen ons best om de werkgever te laten snappen, dat Mission Foods / Gruma de behoefte aan een fatsoenlijke ontslagvergoeding zelf heeft veroorzaakt, door geheel bewust te kiezen om niet te herbouwen. Die keuze is de reden dat jullie bij een nieuwe werkgever tegen lager salaris moeten instromen, je een onderbreking in je pensioenopbouw gaat krijgen, en dat jullie natuurlijk het liefst aan de slag zouden willen gaan in een opnieuw opgebouwde fabriek Mission Foods Roermond of elders in Limburg. 

Verder overleg op 11 maart
Op al deze belangrijke punten zijn we nog in onderhandeling, er zijn dus nog geen resultaten. Als vakbonden stellen wij ons meer dat voldoende coöperatief op in de onderhandelingen voor het sociaal plan, het is nu de beurt aan Gruma! Komende woensdag 11 maart om 14:00 uur gaan we weer verder met onderhandelen. 

Update volgt
Wanneer er die dag geen (concept)tekst beschikbaar is en niet op onze voorstellen bewogen wordt door Gruma, zal een onderhandelingsresultaat vóór 1 april heel lastig worden. In dat geval zullen wij jullie oproepen tot vergadering om te overleggen over hoe verder. Uiteraard wordt er met jullie eventuele acties richting Gruma besproken. Als dat aan de orde komt horen jullie de datum en tijd van deze ledenvergadering FNV - CNV, zo snel mogelijk. 
Laten we voor nu samen duimen dat Gruma met de juiste reactie komt op 11 maart. De volgende update kunnen jullie uiterlijk vrijdag de 13de verwachten. Heb je als lid van CNV Vakmensen vragen, mail me dan.

Mede namens kaderlid Bram Pastoor,
René Jongen, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
E r.jongen@cnvvakmensen.nl
M 06 - 5120 2961