Tussenstand ING-cao-overleg

Tijdens het cao-overleg heeft er een verdere verdieping plaatsgevonden over de onderwerpen wellbeing, vakmanschap, de werkcode (hoe maken wij flexmedewerkers gelijkwaardig) en belonen en waarderen. Inmiddels weet je dat werkplekset, thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding uit de cao zijn gehaald.

Twee dagen overleg en nog veel werk te doen
De afgelopen dagen hebben wij ons verder verdiept in de verschillende onderwerpen en zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet voor de kerst een nieuwe cao-ING hebben. Dus we hebben dit jaar nog twee onderhandeldagen en gaan in 2021 weer verder.

Wellbeing en vakmanschap: prioriteiten nu duidelijk
De eerste dag hebben wij het over wellbeing en vakmanschap gehad. Vanuit de werkgroepen, die voorwerk hebben gedaan voor de cao, zijn veel ideeën gekomen om te werken aan zowel wellbeing als vakmanschap. We hebben de werkgroepen gevraagd om prioriteiten aan te geven voor wat er in de cao geregeld moet gaan worden.
Voor wellbeing waren dat de volgende prioriteiten:

  • Breng onder de aandacht wat er allemaal mogelijk is
  • Voor iedere medewerker de mogelijkheid tot een gezondheidscheck
  • Aandacht voor samen bewegen

Voor vakmanschap werden de volgend prioriteiten aangegeven:

  • Aandacht voor het leren ontwikkelen: hoe ga jij als medewerker maar ook je manager dat doen
  • Managers ondersteunen om met jou het goede gesprek te voeren over jouw ontwikkelingsmogelijkheden
  • IDP (Mijn Koersplan) nu aan de orde stellen in gesprekken tussen jou en je leidinggevende
  • Pro-actieve communicatie over wat jij kunt doen om voor jezelf en ING betekenisvol te blijven
  • Verduidelijking hoe jij je vakmanschap kan vergroten

Aandachtspunt bij beide onderwerpen is dat je er ook wel de tijd voor moet krijgen.

Werkcode en belonen
De tweede dag is gesproken over de werkcode en belonen. ING heeft de werkcode afgesproken met vakorganisaties. Doel hiervan is dat flexmedewerkers gelijkwaardig behandeld moeten worden. De werkgroep heeft hierbij de volgende prioriteiten aangegeven:

  1. Duurzame inzetbaarheid. Er moet aan alle kanten inspanningen geleverd worden om flexmedewerkers op termijn een vaste baan binnen ING te bezorgen. Dat willen zij zelf ook; blijkt uit enquête onder de flexmedewerkers.
  2. Daarbij wordt gedacht aan meedoen met de step up performance maar ook aan een diversiteitsdag voor flexmedewerkers.

Voor wat betreft belonen heeft ING aangegeven hoe ING beloont in vergelijking met andere financiële bedrijven.

Een tussenstand betekent nog geen afspraak: tijd blijft een aandachtspunt
Tijdens het overleg in deze twee dagen hebben wij meer inzicht gekregen in de diverse onderwerpen, maar er is nog geen afspraak gemaakt. Bij elk onderwerp blijkt tijd ook een aandachtspunt te zijn. Daarom willen wij daar een volgende keer uitgebreid over spreken. Dat gebeurt aan de cao-tafel met een aantal ING'ers, die vanuit ING-perspectief naar dit onderwerp kijken, maar ook met betrokken medewerkers. Iedereen zal dan ervaringen delen rondom dit onderwerp. Doel hiervan is om uiteindelijk het onderwerp tijd expliciet aandacht te geven in de cao.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht. Zeker rondom het onderwerp tijd ben ik geïnteresseerd in jouw ervaringen.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl