Al het nieuws

Tussenstand cao-overleg Vivat

Tijdens het cao-overleg is gesproken over de positie van flexkrachten, het groeibudget, PMC, verlofsparen, pensioen en sociaal plan.

Positie van flexkrachten: Vivat doet al veel
Tussen een aantal werkgevers en vakorganisaties is een werkcode afgesproken. Doel van die werkcode is om medewerkers in vaste dienst en flexmedewerkers zo gelijkwaardig mogelijk te behandelen. Vivat heeft ons aangegeven, dat flexmedewerkers al redelijk gelijkwaardig behandeld worden en ziet de noodzaak niet in om hier verdere afspraken over te maken.

Het groeibudget: vooral te gebruiken binnen Vivat
Er is gediscussieerd of het wenselijk en/of mogelijk is het groeibudget ook mee te kunnen nemen naar een andere werkgever. Vivat vindt principieel dat het budget alleen gebruikt kan worden voor ontwikkelingsmogelijkheden binnen Vivat. Een verhoging van het bedrag is wel bespreekbaar.

PMC: verbeteren in de toekomst
In de looptijd van de cao komt er een onderzoek naar hoe PMC verbeterd kan worden. In ieder geval is de knock out er voor nu er uitgehaald.

Verlofsparen: een mogelijkheid om gezond je pensioen te halen
Op grond van de wet is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om verlofdagen te sparen tot een maximum van 100 weken. Dat gespaarde verlof kan je dan gebruiken om vitaal en gezond je pensioen te kunnen halen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om minder uren te gaan werken of maanden eerder met pensioen te kunnen. Omdat het nogal ingewikkeld is om dat te regelen zullen we daar 2021 voor gebruiken.

Pensioen: in 2021 naar nieuwe pensioenregeling
De huidige pensioenregeling loopt eind 2021 af. We gaan 2021 gebruiken om een nieuwe pensioenregeling te ontwerpen, die zo veel als mogelijk al rekening houdt met de toekomstige pensioenwetgeving.

Sociaal Plan
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben de wens om het sociaal plan officieel te verlengen. Vivat zegt dat het al afgesproken is met de medezeggenschap dat het sociaal plan geldt voor alle reorganisaties die betrekking hebben op de strategische heroriëntatie. CNV Vakmensen snapt dan niet waarom het sociaal plan niet gewoon verlengd kan worden. Na een heftige discussie hierover, beraadt Vivat zich hierop.

Nog niet klaar: extra onderhandelingsdag nodig.
Wij zijn nog niet klaar met de onderhandelingen. Zeker omdat wij het ook nog niet over de beloningsparagraaf gehad hebben. En andere punten zoals verlof/ minder uren werken, sociaal plan etc. moeten ook nog bediscussieerd worden. Dat betekent dat we dit jaar geen resultaat kunnen voorleggen, maar dat pas in het begin van 2021 kunnen doen.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag