Al het nieuws

Trekt Brocacef zich terug uit overleg met bonden

Wil Brocacef echt niet verder of gaat het in op voorstel bonden?

De onderhandelingen over jullie cao liggen al een tijd stil. Dit komt omdat honderden leden en ook niet-leden de directie middels een petitie hebben gevraagd om hun versoberingsvoorstellen aan te passen. Brocacef wilde hier niet op ingaan waardoor formeel niet verder gesproken werd. Dat betekent niet dat er achter de schermen niets is gebeurd. CNV Vakmensen en FNV hebben veel gesproken over de vraag hoe we weer om tafel kunnen komen. Brocacef lijkt hier nu definitief de stekker uit te trekken door verder overleg op te zeggen. In een uiterste poging om verder te kunnen hebben bonden een laatste voorstel gedaan. De bal ligt nu bij Brocacef.

Informele gesprekken
Nadat jullie directie niet in wilde gaan op het verzoek van de eigen werknemers om de voorstellen aan te passen, is informeel gesproken over hoe we de onderhandelingen weer konden voorzetten. CNV Vakmensen enFNV spraken achter gesloten deuren met de directie omdat wij een cao belangrijk vinden.

Aanpassen van voorstellen in ruil voor communicatie afspraken
Wij hebben samen de mogelijkheid verkend dat Brocacef één van de versoberingsvoorstellen zou aanpassen. In ruil hiervoor was het voor de directie belangrijk om vertrouwen in het proces te krijgen en wilde Brocacef invloed op onze communicatie met onze leden. CNV Vakmensen en FNV hebben aangeboden om de nieuwsbrieven van te voren ter info te delen, een ingrijpende toezegging voor ons. Helaas bleek deze stap onvoldoende, de directie wil graag de inhoud van onze communicatie afstemmen als zij moeite zou hebben met de toon en taal.    

De bal ligt bij Brocacef
Woensdag 4 december besloot Brocacef eenzijdig om zich terug te trekken uit pogingen om verder met ons te onderhandelen over de cao. Bonden zijn teleurgesteld over deze stap en hebben in een uiterste poging om toch tot een cao te komen nu een alternatieve route voorgesteld. Bonden zijn bereid formeel verder te onderhandelen zonder aanpassing van de voorstellen en zonder afspraken over de communicatie. Wij durven deze stap aan omdat wij er in de gesprekken wel voldoende vertrouwen in hebben gekregen dat de directie voldoende commitment heeft om tot afspraken te komen.

Hoe nu verder?
Bonden hebben nog geen reactie op het voorstel gekregen, maar gaan ervanuit dat de angel er met ons voorstel uit is en Brocacef ingaat op het aanbod. Wij houden je op de hoogte.   

Samen sterk
Vind je het belangrijk dat jouw arbeidsvoorwaarden door de grootste vakbonden van Nederland worden uit onderhandeld met jouw werkgever? Sluit je dan aan en word lid. In een tijd waarin directies proberen afspraken te maken met nepbonden als AVV of willen onderhandelen met hun eigen werknemers bijvoorbeeld via de OR, is het belangrijk dat er onafhankelijke bonden betrokken zijn en blijven bij jouw arbeidsvoorwaarden. Wil je je hier ook hard voor maken? Mail: j.marskamp@cnvvakmensen.nl of  iris.vanderveen@fnv.nl

Mede namens:
de kaderleden FNV: Paul van Katwijk en Erwin van Geel
en kaderlid CNV Vakmensen: Robert de Sain
Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

 

Downloads