Toeslag eendaagse nachtritten van voor 1 juli 2017

Vanwege de ontwikkelingen rondom het vakantieloon in het beroepsgoederenvervoer, zou je bijna vergeten dat er nog zo'n dossier ligt: de toeslag eendaagse nachtritten zoals deze gold tot 1 juli 2017. Er zijn duizenden euro's onbetaald gebleven...
Hoe zat het ook alweer? In de cao stond dat je recht had op een toeslag per uur voor de diensturen tussen 20:00 en 4:00. De werkgevers hadden - gesteund door hun vakbond TLN - bedacht dat dit alleen van toepassing was wanneer je minimaal 1 uur tussen 0:00 en 6:00 had gewerkt. Gevolg: veel chauffeurs die wel tussen 20:00 en 1:00 hebben gewerkt hebben geen toeslag ontvangen.

De werkgevers zeiden destijd: we wachten de procedure af. Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat iedere chauffeur recht heeft op de toeslag voor ieder uur tussen 20:00 en 4:00, ook al is er niet (minimaal 1 uur) tussen 0:00 en 6:00 is gewerkt. Van een spontane nabetaling door werkgeves is echter geen sprake.

Inmiddels is het 2019 en kun je nog tot medio 2014 terug wanneer je de toeslag ten onrechte niet hebt ontvangen. In een recent dossier ging het toch om enkele duizenden euro's vanwege het vele werk in de avond en nacht als chauffeur in de winkeldistributie.

Saillant detail: veel werkgevers hebben de nachturen wel op de loonbijlage vermeld, maar simpelweg niet uitbetaald. Als je geluk hebt, kun je dus heel snel zien wat je niet hebt gekregen terwijl je er wel recht op had.

Ons advies: controleer of je de nachttoeslag tot 1 juli 2017 wel ebt ontvangen. Heb je deze niet ontvangen, maak er dan werk van, net zoals bij het loon tijdens vakanties!

CNV Vakmensen, naleving cao
naleving-bgv@cnvvakmensen.nl

Downloads