Al het nieuws

Toekomst werkzekerheidsakkoord containersector

Als werknemer van één van de Rotterdamse container afhandelingsterminals of verhurende bedrijven (denk hierbij aan de sjorders) ben je al vierenhalfjaar voorzien van een werkzekerheidsakkoord. Dit akkoord loopt half 2020 af.

We hebben nu samen met de kaderleden het gesprek over de periode die achter ons ligt (evalueren) en de toekomst. We nemen jou daar graag in mee!

Hoe zat het ook al weer?
Kortgezegd had het Havenbedrijf Rotterdam bedacht wat zee in te ruilen voor extra containerterminals. Deze nieuwe high tech terminals zouden meer kunnen doen met minder werknemers. Omdat de terminals ook nog eens operationeel werden in een tijd dat het economisch tegenzat (minder op- en overslagbewegingen) werd een grote ontslaggolf voorzien onder de medewerkers van container afhandelingsterminals en de verhurende bedrijven.

Daar heb je sterke vakbonden voor!
Gelukkig zijn jullie goed georganiseerd waardoor de twee haven vakbonden sterk staan. Wij hebben ons samen met jullie indertijd hard gemaakt voor goede werkgelegenheidsafspraken met werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam. Het zogeheten werkzekerheidsakkoord. Hierin waren afspraken gemaakt over generatieregelingen (ouderen minder werken zodat jongere in mindere mate getroffen zouden worden met de gevolgen van minder werk), afspraken over collegiale in- en uitleen, afspraken over opleiden van huidig personeel en afspraken om alternatief werk te behouden / te realiseren voor medewerkers die aangepast werk nodig hebben om gezond en wel de eindstreep te behalen (afspraken rondom CER ( Container Exchange Route / interne baan). Voor het totale akkoord zie bijlage.

Waren de afspraken nodig?
Achteraf gezien bleek het absolute werkverlies mee te vallen bij de terminals / bedrijven die partij waren bij dit akkoord. Hier zijn drie redenen voor. (1) De afspraken hebben geholpen om personeel te behouden, (2) de economie en dus het aantal op- en overslagbewegingen trok weer aan en (3) de te behalen efficiency winst (lees: meer op- en overslag bewegingen met minder medewerkers) bleken vooralsnog niet behaald te zijn. Echter het blijven opleiden van mensen, het bieden van loopbaanperspectief en alternatieven op werk in deze sector blijft ook bij economische hoogtij bittere noodzaak.

Want:
Ontwikkelingen rondom terminals / bedrijven die sluiten zoals Uniport, terminals waar sprake is van uitbreiding ( lees weer meer automatisering ) en mogelijke geheel of gedeeltelijke sluiting of overnames, alsmaar langer moeten doorwerken zonder dat voldoende sprake is van alternatief werk etc. Allemaal ontwikkelingen die we sterk moeten volgen en onze plannen op moeten maken. Hier zou bijvoorbeeld de CER een rol kunnen spelen om rond de 80 mensen aan het werk te hebben/houden i.p.v. dit vol te automatiseren zoals het havenbedrijf nu wenst. 

Evaluatie
Voordat je vooruit kunt kijken moet je terugkijken. Om terug te kijken heeft een extern bureau (Berenschot) de verschillende terminals / bedrijven, en betrokken vakbonden via jouw vakbondsbestuurders geïnterviewd. Het rapport dat hier gevolg van was hebben we onlangs besproken met alle betrokkenen van het werkzekerheidsakkoord.

En nu vooruit kijken!
Terugkijken is nodig om een goed fundament te storten voor een succesvolle toekomst. Wat CNV Vakmensen betreft is een werkzekerheidsakkoord in de toekomst geen overbodige luxe. Wij geloven in collectieve kracht en partnerschap in de containersector en verhurende bedrijven. Tuurlijk hebben de verschillende terminals / bedrijven allen hun commerciële belang maar door samen overkoepelende afspraken te maken houden we de haven sterk en weten we hevige stormen te overwinnen. Dit geldt zowel voor de organisaties als jullie, de werknemers, die deze organisatie bestaansrecht geven.

Inzet sociale dialoog!
Door het werkzekerheidsakkoord is er een sociale dialoog opgang gekomen en geformaliseerd. In de sociale dialoog overlegt de top van het bedrijfsleven, het havenbedrijf en jullie vertegenwoordigende collega’s (kaderleden) en de vakbondsbestuurders over de uitdagingen in jullie bedrijven, jullie sector. Wat CNV Vakmensen blijft het in de toekomst niet enkel bij overleggen maar voeren we een stevige agenda en maken we met elkaar gedragen afspraken. Het werkzekerheidsakkoord biedt een mooie basis om de dialoog verder met elkaar op te pakken.

Afspraken die gewerkt hebben moeten wat ons betreft verlengd worden. Als we ze niet nodig hebben kost het niets en voor het geval dat ligt er een mooi vangnet. Voor wat betreft afspraken die niet uit de verf gekomen moeten we het gesprek voeren hoe we elkaar kunnen helpen om te zorgen dat deze in de toekomst wel uit de verf komen en ons allen gaan helpen.

Volgende overleg
Het volgende overleg moet nog gepland worden maar zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020. We houden jullie mede via de kaderleden op de hoogte. Voor nu zalige kerstdagen toegewenst en een knallende jaarwisseling.

Mede namens Tjeerd Orie, woordvoerder CNV Vakmensen delegatie in het werkzekerheidsakkoord en de begeleidende CNV Vakmensen bestuurders in de verschillende bedrijven,

met vriendelijke groet,

René Breestraat (ECT)
Danny Cobet (APMT MVII)
Berthus de Jong (APMTR)
Saito Kasimi (Matrans)

 

Downloads