Toch periodiek overleg met ING

Ondanks de coronacrisis is er (telefonisch) overleg geweest met ING over de crisis, het omzetten van MKP naar IDP en cao-afspraken over bijvoorbeeld de werkgelukbrengers en het sociale innovatiebudget.

MKP naar IDP
ING heeft jou gevraagd je gegevens van MKP om te zetten in IDP via workday. Eén van de vragen in IDP is of je leidinggevende hiervan weet of toestemming heeft gegeven. Daarover heb ik wat vragen gekregen. Sommige leidinggevenden wilden dan opnieuw een afweging maken. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Heb je toestemming voor wat in je MKP staat dan blijft dat gelden voor IDP.

Werkgelukbrengers (vervangingsbudget)
Veel leden vragen ook wanneer zij gebruik kunnen gaan maken van het vervangingsbudget voor uren die zij willen gebruiken voor zorg, ontwikkeling of bijvoorbeeld de 60+-dag. Er komt binnenkort een pilot hiervoor. Interne medewerkers kunnen dan bepaalde uren van een collega vervangen. Hoe dat zijn beslag gaat krijgen (zeker in deze tijden) wordt nog verder uitgewerkt, maar het gaat wel van start.

Sociaal innovatiebudget
Ook is er in de cao een afspraak gemaakt om aan medewerkers te vragen welke oplossingen zij hebben om met het woekeren van tijd om te gaan, met name voor de kantoren. Ook daar is geld voor beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat die uitvraag ook binnenkort zal plaatsvinden.

Coronacrisis
Jij hebt van ING een persoonlijke mail gekregen over de coronacrisis en hoe ING vindt dat er mee om moeten worden gegaan. Er zijn duidelijke richtlijnen en er wordt ook zo veel als mogelijk rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie. CNV Vakmensen vindt dat ING als werkgever hier heel goed mee omgaat.
Wij krijgen reacties van leden bij andere werkgevers die daar heel anders mee omgaan. Ons advies is: volg de aanwijzingen van zowel ING als het RIVM op. Daarnaast: Let op jezelf en elkaar. We hebben elkaar nodig in deze crisis. Dat kunnen wij niet alleen. Ik wens iedereen sterkte toe.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht of op www.jeachterban.nl 

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen

E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986