Al het nieuws

Tijd voor acties en manifestaties 18 maart!

Op 20 december 2018 stelde CNV een ultimatum aan de politiek maar de regering is horende doof. De Nederlandse bevolking wordt statistisch dan wel steeds ouder, maar dat wil niet zeggen dat ze gezond langer aan het werk kunnen blijven.
Mensen moeten op een vitale leeftijd kunnen stoppen met hun werkzame leven en van AOW/pensioen kunnen genieten. Dit is haalbaar bij werknemersvriendelijke politieke keuzes.

Onze eisen:
  1. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  2. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeversboetes op eerder stoppen met werken (RVU heffing) moeten van tafel. Er moet ook ruimte zijn voor maatwerk afspraken voor zware beroepen.
  3. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.
Werknemers sla de handen in één!
Werkgevers zijn en worden opgeroepen onze eisen te steunen in woord en daad!

De afgelopen maanden hebben we gebruikt om met kaderleden te praten. Dit leidde op 14 januari 2019 tot een Haven Kader Groep verklaring, we hebben ook met veel leden gesproken o.a. op de Haven ledenvergaderingen op 18 februari 2019! Daarnaast hebben we met diverse werkgevers gesprekken gehad of gaan die nog voeren over steun voor onze faire eisen! Want ook de werkgevers zouden goede afspraken moeten willen maken! De rekening wordt ergens gepresenteerd en dan kan die maar beter liggen waar die hoort bij de overheid! En als werkgevers niet samen werken, tja dan komt de rekening vanzelf daar te liggen!

Inmiddels zijn er ook een aantal werkgevers (Vopak, ECT, EECV, EMO en APMT) die zich gemeld hebben bij de werkgevers vereniging AWVN en die gevraagd hebben met ons zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan. Wij gaan op deze uitnodiging uiteraard in.

Voor APMTR, APM Maasvlakte II, Koole en EBS hebben wij gekozen om een aanzeggingsbrief te sturen met de oproep dat wij bij voorkeur samen afspraken maken en om samen werken voor deelname van onze leden voor de acties die gaan komen. Maar ook hebben wij acties aangezegd. Met als eerstvolgende grote actie 18 maart 2019.

Als de regering niet buigt dan kan er maar één oplossing zijn en dat is dat wij massaal in opstand komen!

Teken de petitie (als je dit nog niet gedaan hebt): www.cnvvakmensen.nl/pensioenpetitie

Vragen
Heb je vragen, mail naar pensioen@cnvvakmensen.nl of mail mij via onderstaande gegevens.

Voor de volledige nieuwsbrief en informatie verwijs ik je naar de bijlagen.

Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

 

Downloads