Al het nieuws

Tijd voor acties en manifestaties 18 maart!

STOP de overheid met slechte plannen voor jouw pensioen en jouw AOW! 18 maart manifestatie in Rotterdam en mogelijk met de bus naar Den Haag!

Houd jouw e-mail en post in de gaten in verband met de exacte acties waar je aan deelneemt!

Op 20 december 2018 stelde CNV een ultimatum aan de politiek maar de regering is horende doof. De Nederlandse bevolking wordt statistisch dan wel steeds ouder, maar dat wil niet zeggen dat ze gezond langer aan het werk kunnen blijven. Mensen moeten op een vitale leeftijd kunnen stoppen met hun werkzame leven en van AOW/pensioen kunnen genieten. Dit is haalbaar bij werknemersvriendelijke politieke keuzes.

Onze eisen:

  1. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  2. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeversboetes op eerder stoppen met werken (RVU heffing) moeten van tafel. Er moet ook ruimte zijn voor maatwerk afspraken voor zware beroepen.
  3. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.
Werknemers sla de handen in één!
Werkgevers zijn en worden opgeroepen onze eisen te steunen in woord en daad!


De afgelopen maanden hebben we gebruikt om met kaderleden te praten. Op 14 januari 2019 hebben de kaderleden een Haven Kader Groep verklaring opgesteld. We hebben ook met veel leden gesproken onder andere op de Haven ledenvergaderingen op 18 februari 2019. Daarnaast hebben we met diverse werkgevers gesprekken gehad of gaan die nog voeren over steun voor onze redelijke eisen! Want ook de werkgevers hebben hier baat bij. De rekening wordt ergens gepresenteerd en dan kan die maar beter liggen waar die hoort: bij de overheid! En als werkgevers niet samen werken, dan komt de rekening vanzelf daar te liggen!

Inmiddels zijn er ook een aantal werkgevers die zich gemeld hebben bij de werkgeversvereniging AWVN en die gevraagd hebben met ons zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan. Wij gaan op deze uitnodiging uiteraard in.

Aanzegging acties
Voor een aantal bedrijven hebben wij gekozen om een aanzeggingsbrief te sturen voor acties met de nadrukkelijke wens om eerst overleg te voeren om afspraken te maken om samen te werken voor deelname van onze leden voor de acties die gaan komen! Maar ook duidelijk maken dat we tot acties oproepen. Zie in de bijlage de aanzeggingsbrief aan de werkgever.

Als de regering niet buigt dan kan er maar één oplossing zijn en dat is dat wij massaal in opstand komen!

Teken de petitie (als je dit nog niet gedaan hebt) op www.cnvvakmensen.nl/pensioenpetitie

Vragen?
Heb je vragen? Mail dan pensioen@cnvvakmensen.nl of jouw vakbondsbestuurder Fadua Toufik.

Fadua Toufik
bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Downloads