Terugkoppeling 4 partijen overleg APM-Terminals

Afgelopen week heeft CNV Vakmensen overleg gevoerd met de directies van APMTR, APMT MVII en de FNV. Centraal stond de ingebruikname van de twee nieuwe kranen en de (mogelijke) overgang van werknemers van APMTR naar APMT MVII. We praten jullie graag bij.

Het was een constructief overleg dat verliep in goed sfeer. Los van de (mogelijke) transitie hebben we ook met elkaar overeenstemming bereikt, waarover, op welke wijze en wanneer we in de toekomst gaan overleggen over zaken die zowel op APMTR als APMT MVII van toepassing zijn.

Echter, voorlopig was dit het laatste vier partijen overleg. Het is belangrijk dat de directies eerst de adviestrajecten met hun ondernemingsraden doorlopen m.b.t. duurzame samenwerking. Zodra deze trajecten zijn afgerond is het in de ‘volgordelijkheid der dingen’ weer tijd om de vakbondszaken rondom werk en inkomen weer met elkaar op te pakken. Wij gaan ervanuit dat dit na de zomerperiode het geval zal zijn.

Helaas is Albert van Damme uitgevallen wegens ziekte. Wat inhoud dat ondergetekende namens het CNV tot in ieder geval juli het aanspreekpunt is voor het CNV. Mochten er vragen, op- en/of aanmerking zijn n.a.v. dit schrijven over andere zaken dan verneem ik dat graag.

Mede namens de CNV Kaderleden,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
+31620489475