Termijn om te stemmen onderhandelingsresultaat Tata Steel verlengd

Het stemmen op het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van onze stakingen gaat naar behoren. Afgelopen vrijdag sloot de termijn. Er zijn inmiddels stemmen opgegaan om deze termijn te verlengen omdat, gezien de vakantieperiode, wellicht niet iedereen nog heeft kunnen stemmen.

Dit verzoek honoreren wij graag. Via onderstaande link is het mogelijk om tot maandag 24 augustus 09.00 uur uw stem uit te brengen. Daarna zullen wij het resultaat bekend maken.

Let op: Maak alleen van deze mogelijkheid gebruik als u nog NIET gestemd heeft. Alle uitgebrachte stemmen zijn geldig en stemmen kan 1 keer.

Klik hier om uw stem uit te brengen.


Over de voortgang van de situatie na 1 september ontvangt u binnenkort een nieuwsbrief.

Peter Böeseken
Bestuurder CNVVakmensen
Mobiel 0651602043
Mail : P.Boeseken@cnvvakmensen.nl