Al het nieuws

Taxi Frenske Limburg contract Transvision verlopen

Jouw werkgever Taxi Frenske te Limburg is een groot contract kwijt. Het gaat om het zorgvervoer voor opdrachtgever Transvision. Wat betekent dit voor de werknemer die deze zorgvervoer rijdt?

Wisseling van contracten
Vervoerscontracten blijven niet altijd bij dezelfde vervoerder. Binnen de taxibranche kan het voorkomen dat aanbestede vervoerscontracten tussentijds wisselen van vervoerder. Dit kan doordat vervoerscontracten beëindigd worden voordat er een aanbesteding is uitgeschreven of een contracthouder ervoor kiest met een andere onderaannemer te gaan samenwerken. Jij als werknemer krijgt dan de mogelijkheid om 'mee te verhuizen' via de OPBC-regeling.

Blijkbaar heeft er al een gesprek plaatsgevonden op de werkvloer, waarin deze informatie met de werknemers die het betreft is besproken. Na een melding via onze leden is er contact gelegd met de eigenaar. De eigenaar geeft aan dat nog niet duidelijk is wie de werkzaamheden gaat overnemen. Het gaat hier wel over 80% van het werk van Taxi Frenske.

Hoe nu verder?
Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt om werknemers bij een tussentijdse contractwisseling tijdens de looptijd van het vervoerscontract te laten ‘meeverhuizen’. Dit is de OPBC-regeling. OPBC staat voor: Overgang Personeel Bij Contractwisseling. Deze spelregels bieden medewerkers binnen de taxibranche meer werkzekerheid. Voorwaarde is wel dat het om een vervoerscontract gaat waarop de regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten van toepassing is geweest. Sociaal Fonds Taxi houdt toezicht op een correcte uitvoering van deze regeling.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sociaalfondstaxi.nl/werknemer/cao/opov-regeling-1

Verder is er momenteel geen informatie bekend bij CNV Vakmensen. De eigenaar van Taxi Frenske had niet meer informatie. Zodra er informatie bekend is, word je hierover op de hoogte gesteld.

Nog geen lid van CNV Vakmensen?
Weet je dat je als lid GRATIS een gezinsrechtsbijstandsverzekering hebt (voor alle thuiswonende gezinsleden)? Deze CNV Gezinsrechtshulp kun je dus ook gebruiken bij burengeschillen, consumentenzaken, studiefinanciering, ziektekostenverzekering of bij fiscale problemen of huursubsidie. Voor meer informatie: zie link https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap Weet je dat nieuwe leden de eerste zes maanden slechts 50 procent van de contributie betalen?

Heeft jouw werkgever net een opdracht verloren, zit dat eraan te komen of heb je vragen over de OPOV-regeling, neem dan contact met mij op. Ik sta jou of jouw collega’s graag te woord.

Namens Jean-Marie Severijns,
Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 10 20 85 90
E f.toufik@cnvvakmensen.nl