Al het nieuws

Stroeve gesprekken over cao en SP KPN

CNV Vakmensen is al langere tijd met KPN in gesprek over een nieuwe cao en het Sociaal Plan. Hierbij een update. Graag horen we je mening.

Huidige stand van Zaken
De cao en het Sociaal Plan bij KPN zijn per 1 januari verlopen. CNV Vakmensen had graag rond deze tijd nieuwe regelingen willen presenteren maar helaas gaat dit voorlopig nog niet lukken. We hebben namelijk sterk de indruk dat de aangepaste strategie van KPN tot gevolg heeft dat de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers flink moeten worden versoberd. In bijgaande gezamenlijke brief van alle vakbonden aan leden en niet leden kun je lezen wat er de afgelopen periode aan de cao tafel is gebeurd en waarom we tot deze conclusie komen.

Inzet CNV
CNV Vakmensen heeft in de voorstellenbrief richting KPN aangegeven voor nieuwe contracten met langere looptijden te gaan. We willen een substantiële loonsverhoging en een Sociaal Plan met vertrekvergoedingen die in lijn liggen met het laatste plan. Daarnaast willen we onder andere afspraken maken over betaald partnerverlof, mentorfuncties, scholing en inzetbaarheid.

Hoe nu verder?
KPN is een gezond bedrijf dat weliswaar in een moeilijke markt opereert maar het daarop zeker niet slecht doet. Daarom vinden we het triest dat KPN in zijn eerste inzet zo weinig blijk geeft van de waarde die de medewerkers voor het bedrijf hebben. Dit hebben we jouw werkgever dan ook nadrukkelijk laten weten. We gaan ervan uit dat KPN ons signaal oppakt en binnenkort met verbeterde voorstellen zal komen zodat we op korte termijn toch nog tot zaken kunnen komen.

Status cao en Sociaal Plan
De cao is dus op 1 januari verlopen maar kent een zogenaamde nawerking waardoor het nog blijft gelden. Het Sociaal Plan kent deze nawerking niet. Met KPN hebben we afgesproken dat voorlopig het laatste Sociaal Plan bij reorganisaties zal worden toegepast.

Vragen en/of opmerkingen
We zijn erg benieuwd naar jouw mening over de huidige situatie. Laat het mij en/of medeonderhandelaar en KPN collega Hans Tuinman s.v.p. weten.

Marten Jukema, bestuurder
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
M.: 06 13 20 41 12                                                                                              

Downloads