Al het nieuws

Stemming sociaal plan en bijdrage arbeidsvoorwaarden KLM

Bij de info verzonden eerder vanochtend (12-11) werkte de link om te stemmen niet, waarvoor excuses, vandaar dezelfde info nu met werkende link! Na nogal heftige weken leggen we aan jullie, onze leden, het pakket voor aan herstelmaatregelen voor KLM. Dat pakket bestaat uit drie onderdelen. Het sociaal plan (met een afspraak voor de komende vijf jaar) en het protocol arbeidsvoorwaardelijke bijdragen (met een afspraak tot eind 2022). Daarnaast is er ook het overigens al eerder afgegeven commitment van CNV dat als eind 2022 de lening niet is afbetaald, we doorgaan met “leveren” van een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage om KLM erbovenop te krijgen, zoals de overheidseisen ons (helaas) gebieden.
Werkende stemlink
Heb je de vorige info al gelezen ? Bijgaand nu een werkende link om je stem uit te brengen:  https://q.crowdtech.com/F7otwIHRRUmXBdf1T3Gncw 

Kern van het sociaal plan

De hoofdpunten van het sociaal plan zijn:

  • De VVR van 2020 wordt de komende jaren nog steeds ingezet om gedwongen ontslagen te voorkomen,
  • Ook komt er een regeling voor plaatsmakers voor overtollige collega’s en een omscholingsregeling naar een andere sector
  • Eenmalig komt er dit jaar de mogelijkheid om op plekken met boventalligheid minder te werken met daarbovenop ter financiële compensatie een toeslag om bij te dragen aan het verminderen van boventalligheid. Als je kort voor je pensionering (max drie jaar voor AOW) wil stoppen met werken door je pensioen naar voren te halen heb je de mogelijkheid om met een bedrag van 1767 Euro bruto per maand tot aan je AOW-datum eerder te pensioneren. Let wel, eerder pensioneren betekent wel een lager aanvullend pensioen, maar daar compenseert die 1767 Euro per maand dus deels voor.
  • Een beëindigingsvergoeding voor veel medewerkers met wat langere dienstverbanden van 18 maanden. Die vergoeding verzacht de pijn niet maximaal, maar is vergeleken met wat vakbonden afspreken bij de meeste andere bedrijven, ook bij bedrijven in een minder diepe crisis, van een hoog en daarmee verdedigbaar niveau.

Kern van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

De hoofdpunten van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zijn:

  • Verdien je onder 1,5x modaal (parttimer naar rato), en dus onder de 36.500 Euro per jaar, dan bestaat je bijdrage uit maximaal de 2x 2,5% loonsverhoging van 2020 en 2021 en daar blijft het ook bij. De winstdeling krijg je alsnog in twee brokken (2020 en 2021) uitgekeerd.
  • Verdien je daarboven, dan zal de benodigde aanvullende bijdrage in eerste instantie bestaan uit het opeten van je recht op de winstdeling 2019. Is dat nog niet voldoende, dan volgt (een deel van het) DI budget en eventueel (een deel  van de)eindejaarsuitkering (of variabel loon) en in de meeste heftige gevallen helaas ook nog een deel van de vakantie-uitkering.
  • De manier waarop we de bijdrage gaan vormgeven is vastgelegd tot en met eind 2022. Mocht de lening dan nog niet afbetaald of overgesloten zijn op een lening zonder overheidsgaranties, dan moeten we in gesprek over hoe we in de periode daarna de bijdrage invullen. Voor CNV is daarbij het uitgangspunt dat naarmate de inflatie hoger is tot en met 2022, de mate waarin alsnog een bijdrage gevraagd hoeft te worden van het personeel in de periode daarna beperkter is. We hopen natuurlijk begin 2023 in een volstrekt andere situatie te zitten. 

De discussies van de laatste weken

Er zal de komende jaren vast het nodige nog geschreven worden over wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden bij KLM. CNV wil er geen geheim van maken dat – alhoewel we de uitspraken uitlegbaar en verdedigbaar vinden vanuit de positie van onze leden – hoe rot ook, we niet blij zijn met hoe alles is gelopen. Er is in onze optiek vanuit de KLM-directie te weinig rekening gehouden met de gevoelens en emoties bij niet-vliegers over het maken van als beter ervaren afspraken met collega-vakbond VNV. De verhoudingen hebben een litteken opgelopen. Of dat te herstellen is moet de toekomst bewijzen.

Wij hebben in ieder geval gepoogd altijd voor ogen te houden dat het beschermen van de banen van de vele duizenden gezinnen in de luchtvaart prioriteit nummer een moet zijn bij de afspraken die wij maken en hebben soms met schaamte gekeken naar het pokerspel dat zich ontvouwde. Weet dat wij zowel de afgelopen maanden maar ook in de zware maanden en misschien zelfs jaren die nog komen gaan nooit zullen gokken op steun van anderen maar altijd vanuit eigen kracht doen wat we kunnen bijdragen aan een gezond bedrijf, zonder onszelf daarin te verliezen.

We weten dondersgoed dat we geen fijne deal hebben bereikt, maar wel een deal die kans blijft bieden op baanbehoud, zoveel mogelijk salarisbehoud en toekomstperspectief van velen en daarmee in nare omstandigheden het best mogelijke resultaat hebben geboekt voor onze leden.

Daarom wil ik graag als jullie onderhandelaar een persoonlijk woord van dank uitspreken naar mijn delegatieleden, Asha Mees, Cock van der Pol en Alex Amaral, KLM’ers die zich enorm hebben ingezet de afgelopen maanden om jullie belangen te verdedigen.

STEMMEN!

Het is, zoals het bij een echte vakbondsdemocratie werkt, aan jullie, onze leden, om te bepalen of we een cao mogen wijzigen en een sociaal plan mogen afsluiten. Omdat we ook benieuwd zijn naar de mening van niet-leden, geven we hen wederom een raadgevende stem door deel te kunnen nemen aan onze raadpleging, maar de stem van onze leden bepaalt of CNV de afspraken voorziet van onze definitieve handtekening. De volledige afspraken vind je in de bijlages van dit bericht. 

Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Je kan voor beantwoording op vragen ook deelnemen aan ons webinar op 16-11 om 19 uur door via ditzelfde e-mailadres (m.wallaard@cnvvakmensen.nl)  je daarvoor aan te melden, waarna je een link toegestuurd krijgt zodat je kan deelnemen aan de vergadering. Als je vragen hebt die je dan wil stellen, neem ze gerust alvast mee in je aanmeldingsmail, dan houden we rekening daarmee.

We nodigen je in ieder geval uit om sowieso te gaan stemmen! Dat kan via deze link! : https://q.crowdtech.com/F7otwIHRRUmXBdf1T3Gncw of https://cutt.ly/IgNL5YK 



Downloads