Stemming ProfCore detacheren cao verlengd

Er zijn nog te weinig stemmen binnen om te kunnen beoordelen wat jullie van de nieuwe Profcore Detacheren cao vinden. Dat heeft mede te maken met de vakantieperiode. Daarom verlengen we de periode dat gestemd kan worden tot 8 augustus 12.00 uur. Maak dus alsnog gebruik van je stemrecht. Het gaat immers om jouw cao!

In de nieuwe cao zijn geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld loonsverhogingen, want dat hangt af van de cao van de opdrachtgever waar je bij werkt. Wel zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de onderdelen die in de toekomst worden meegenomen in de loon.

Looptijd

De cao Detacheren ProfCore loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. De cao is gelinkt aan de cao voor de uitzendbranche (ABU). Indien er in de looptijd wijzigingen optreden in de ABU cao zullen die besproken worden tussen vakorganisaties en ProfCore.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning zal, zoals die ook is afgesproken in de ABU cao (2021-2023), worden gevolgd c.q. worden in de Profcore Detacheren opgenomen.
Die uitbreiding vindt plaats vanaf 1 oktober 2022, Deze uitbreiding houdt o.a. de volgende punten in:
  • De toepassing eenmalige uitkering vanuit cao-afspraken inlener zal daarbij gelden vanaf 1 juli 2022.
  • Per 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning ook uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld gaat ook omhoog. Dat was 8 procent, maar dat gaat vanaf 1 juni 2022 met terugwerkende kracht omhoog naar 8,33 procent.

Werkgroep duurzame inzetbaarheid

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties en ProfCore gaan ook in een werkgroep onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, Generatiepact en RVU-regeling (mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan) bespreken.

Vakbondscontributie

Vakbondsleden worden in de gelegenheid gesteld om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verrekenen.

Jij beslist!!

Uiteindelijk heb jij en de overige leden het laatste woord. Jij beslist! Laat daarom je stem horen.

Klik hier om te stemmen. Stemmen kan tot en met maandag 8 augustus 12.00 uur.

Heb je vragen? Stel die via je cao pagina of mail me.


Mede namens Martin Winkens, kaderlid CNV Vakmensen Profcore
Ed Leunissen, bestuurder CNV Vakmensen
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl
M: 06-29023284

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error