Al het nieuws

Stemming overgang pensioen van MPF naar BPL

Al eerder hebben wij jullie op de hoogte gehouden over de zoektocht van jullie pensioenfonds, het Molenaarspensioenfonds (MPF), naar een mogelijke kandidaat die de uitvoering van jullie pensioenen kan overnemen. In die zoektocht zijn we nu bij een cruciaal punt aangekomen.

Op dit punt willen wij jullie, onze leden en deelnemers aan het MPF, vragen of het bestuur van MPF en de sociale partners verder kunnen op de nu ingeslagen weg. In de bijlage vinden jullie een uitgebreide toelichting op de laatste stand van zaken.

We vragen jullie na het lezen van deze toelichting aan te geven of je het wel of niet eens bent met de omschreven volgende stappen in dit lange proces. Het gaat dan specifiek over de overgang de premieafdracht en pensioenopbouw van MPF naar BPL Pensioen (BPL).

Ledenraadpleging 
Het woord is nu aan jullie. Stemmen jullie in met de mogelijke overgang van jullie pensioenfonds MPF naar BPL? Klik hier om digitaal je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met dit webadres op internet ook digitaal jouw stem uitbrengen: https://bit.ly/2AiC2w3 Stemmen kan tot uiterlijk 14 juli 2020.

Ik zie jullie reactie tegemoet. 

Wietze Kampen,
bestuurder CNV Vakmensen

E w.kampen@cnvvakmensen.nl        
M 06 5120 3004

 

Downloads