Al het nieuws

Stemming noodpakket & KLM-voorstellen verlof.

De leden van CNV hebben massaal gestemd vóór het invoeren van het noodpakket. Realisme leert ons echter, dat de zorgelijke tijden bij KLM slechts zijn begonnen en niet ten einde zijn. In een aantal vragen en antwoorden een update vanuit het CNV.
Hoe is de ledenraadpleging afgelopen bij CNV ?
Maar liefst 98% van de leden heeft voorgestemd. Dat betekent dat we akkoord gaan met de uitstelmaatregelen van KLM ten aanzien van winstdeling en variabele beloning.

Welke verlofmaatregelen stelt KLM voor ?
Deze maatregelen zijn gisteren aan ons gepresenteerd en bevatten heel veel aspecten waarop KLM tijdelijk gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van de NOW (de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), vooralsnog drie maanden,  een vrijstelling vraagt voor de cao. Daarna wordt de situatie weer "business as usual" qua cao en roosterafspraken.

Het gaat dan ten aanzien van je vakantiedagen:

- Het verplicht kunnen inroosteren van vakantiedagen (medewerkersverlof) met als doel dat wat je in de drie maanden dat KLM onder de NOW valt aan vakantiedagen opbouwt ook weer afbouwt. Opbouw van dagen wordt (voor alle duidelijkheid) niet beperkt in dit KLM-voorstel en iedereen blijft gewoon 100% in dienst.

En ten aanzien van je persoonlijke rooster:

- De mogelijkheid om KV-dagen (KLM-verlof, bijvoorbeeld overwerkuren) die je nog op de lat hebt staan een dag voor een dienst alsnog in te delen op die dienst.
- De mogelijkheid om KV-uren op de dag van dienst nog te kunnen uitdelen.
- Het intrekken van KV dagen/uren  binnen 5 dagen voor uitvoering (om te kunnen opschalen of bij hoog ziekteverzuim)
- De mogelijkheid om op korte termijn (een dag van tevoren) op verzoek van KLM je naar bestaande diensten of nog niet bestaande diensten te kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld zodat je drie uur na je oorspronkelijke starttijd aan je dienst kan beginnen en/of ook weer drie uur later dan de oorspronkelijke tijd eindigt).

Wat vindt KLM van al ingeplande vakantiedagen en tijdelijke contracten ?

Ook heeft KLM medegedeeld, naast dat volgens haar interpretatie van de wet er van wordt uitgegaan dat er niet zoiets bestaat als het recht om een vakantiedag terug te mogen geven, ze er ook vanuit gaat dat tijdelijke contractuitbreiding sinds 1 februari teruggedraaid kan worden. Dit omdat KLM een zwaarwegend bedrijfsbelang daarbij heeft nu het zo slecht gaat.

Daarnaast worden (uitzonderingen bij "speciale skills" daargelaten) bestaande tijdelijke contracten en contracten in de proeftijd niet verlengd. Motivatie: Er is op dit moment geen werk voor betrokkenen, de verwachting is dat het werk er voorlopig niet zal zijn en KLM zal na de Corona crisis door moeten in afgeslankte vorm.

Wat vindt CNV hier (vooralsnog) van ?

CNV wil voorop stellen dat het Noodfonds KLM niet zomaar uit de brand gaat helpen. De verliezen die eraan komen zijn namelijk groot volgens de voorspellingen. Vandaag (25-3) nog hebben de gerenomeerde analisten van de Amerikaanse Citibank aangegeven dat ze inschatten dat Air France-KLM dit jaar 1,37 miljard Euro verlies gaat lijden en dat Air France-KLM overheidssteun nodig heeft om te overleven. Dat de situatie slecht is lijkt dan ook een understatement.

Dat laat onverlet dat CNV vindt dat we gezamenlijk onze schouders eronder moeten zetten, vanuit goed werknemerschap, maar ook vanuit goed werkgeverschap. Een aantal zaken waar we dan ook bij KLM aandacht voor vragen zijn:

Zeggenschap over je vakantiedagen
Wat ons betreft geeft deze noodsituatie wel wat aanleiding om in ieder geval niet verlofstuwmeren te laten ontstaan. Het principe dat je de dagen die je tijdens de NOW-periode van drie maanden opbouwt ook weer afbouwt, begrijpen we. Je wil niet dat in de opstartfase iedereen nog al zijn dagen op moet maken. Anderzijds, moet je overgaan tot het indelen van verplichte vakantiedagen door KLM voordat je medewerkers eerst zelf de kans geeft dagen in te plannen?

Wellicht kan heel veel opgelost worden met medewerkers zelf dagen laten aanwijzen. Daarnaast wil CNV dat er coulancemogelijkheden komen voor medewerkers die door verplichte inroostering van vakantiedagen tijdens de NOW geen dagen meer overhouden voor de rest van het jaar. Bijvoorbeeld omdat ze in het begin van het jaar al veel dagen hebben opgenomen.

Ook mag er oog zijn voor medewerkers die niet veel dagen thuis komen te zitten maar gewoon vol aan de bak moeten de komende tijd. Wellicht moet je naar hen minder verplichtend optreden als het gaat om je op te bouwen vakantiedagen van de komende drie maanden weer volledig afbouwen dan naar medewerkers die bijna niet inzetbaar zijn vanwege het stilvallen van de operatie.

Teruggeven van vakantiedagen
KLM gaat standaard geen vakantiedagen meer teruggeven in deze periode, ook wanneer je als medewerker op geen enkele wijze meer echt kan genieten van die dagen. CNV vindt dat hier ook flexibiliteit gevraagd mag worden van werkgever. Geef medewerkers bijvoorbeeld de kans om die dagen zelf in te plannen de komende tijd in plaats van dat ze perse ook in die weken moeten worden opgenomen. Of kom tot een compromis waarbij de helft teruggegeven mag worden en de andere helft ingepland blijft.

Het is maar de vraag of KLM in juridische zin dit überhaupt kan maken (de meningen erover zijn verdeeld), maar je moet hier toch ook op basis van goed werkgeverschap en goed werknemerschap met elkaar een oplossing voor kunnen vinden.

Tijdelijke contracten
Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft niet als doel om voor eeuwig werkgelegenheid te behouden. Maar wel om al te grote schokken in de economie doordat veel mensen tegelijkertijd plotsklaps hun inkomen verliezen te dempen. Dat risico bestaat wanneer iedereen in Nederland met een tijdelijk contract opeens thuis komt te zitten en veel inkomen verliest. CNV vindt een verlenging van deze tijdelijke contracten voor de duur dat KLM NOW ontvangt dan ook zeker verdedigbaar om dit effect te voorkomen.

Rekening houden met zorgtaken
Wie weet heb je wel zorgtaken of een partner die werkt in een vitaal beroep zoals de gezondheidszorg en kan je een korte termijn verschuiving van een dienst daarom niet combineren met je privésituatie. Of zijn de scholen nog dicht en kan je niet snel regelen wie je kinderen opvangt als je drie uur later terugkomt van je verschoven dienst. Als dat het geval is, dan hoort KLM daar in alle redelijkheid mee om te gaan wat ons betreft.

Vrijdag gaan de gesprekken tussen KLM en grondbonden weer verder over deze onderwerpen. We houden je op de hoogte.

Vragen/opmerkingen
Hierboven staan geen populaire voorstellen die gedaan zijn door KLM, maar wij vonden het fair om ze tijdig met je te delen, zodat je weet wat er speelt. Het wordt ongetwijfeld een kwestie van balanceren tussen meer flexibiliteit vinden in een tijd waarin veel medewerkers moeilijk in te plannen zijn en rekening houden met wat je van KLM'ers realistisch gezien nog kan vragen als werkgever.

Wij zullen de komende dagen kritisch maar wel gericht op een oplossing met KLM het gesprek voortzetten. En zijn benieuwd naar jullie opvattingen hierover ! Mail je bestuurder Michiel Wallaard vooral via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892. Je kan ook altijd terecht op https://www.jeachterban.nl/klm/