Al het nieuws

Stemming: cao-voorstel BP Raffinaderij Rotterdam

In de week van 12 oktober 2020 hebben wij jullie geïnformeerd over het cao-voorstel van BP RR voor de cao die moet ingaan op 1 april 2021. Te weten: BP RR heeft voor de cao 2021 een concreet voorstel gedaan. We verlengen de cao ongewijzigd met 12 maanden en in deze periode zal er geen algemene loonsverhoging plaatsvinden.

Wij hebben toen aangegeven de raadpleging uit te stellen tot begin 2021 in de hoop dat er dan meer fysieke mogelijkheden zouden zijn voor ledenraadpleging. Je moet nu vaststellen dat het tegenovergestelde het geval is. Daarnaast heeft in de achterliggende periode intern overleg binnen FNV en CNV vakmensen plaatstgevonden over het voorstel van BP. Wij vinden dat we het huidige voorstel niet positief  aan jullie kunnen voorleggen omdat het voorstel onherroepelijk leidt tot koopkracht verlies.

Natuurlijk kunnen wij en willen wij niet blind zijn voor de situatie waarin de raffinage sector zich bevindt maar zo dramatisch als de olieprijs in oktober 2020 was is deze nu niet meer, natuurlijk deze is nog steeds laag maar wel al een behoorlijke periode boven de 50 dollar per vat. Niemand weet wanneer het licht aan het eind van de tunnel er echt is maar dat dit er aan komt lijkt toch wel waarschijnlijk.

Daarom willen wij BP RR een tegenvoorstel doen waarbij koopkracht behoud voor de komende 2 jaar de basis moet zijn. Concreet willen wij BP RR voorstellen de cao met 24 maanden te verlengen met alleen een afspraak over koopkracht behoud. Op 1 april 2021 willen wij een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie over 2020 te weten 1.3% en op 1 april 2022 willen wij een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie over 2021, nu voorspelt op een niveau van 1.4%. Wij gaan er dan vanuit dat in 2023 de marktomstandigheden zijn genormaliseerd en er weer een normaal cao-overleg mogelijk is. De reden om voor te stellen om de cao met 24 maanden te verlengen is dat het voor beide partijen aantrekkelijk moet zijn om deze afspraak te maken.

Alvorens dit voorstel formeel aan BP RR voor te leggen willen wij eerst weten of een meerderheid van onze leden een dergelijke inzet steunt. Deze raadpleging vindt plaats middels een elektronische enquête. Deze staat open tot en met 16 februari 2021. U kunt uw stem hier uitbrengen!

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2048 9475
E. t.orie@cnvvakmensen.nl

Bijlage: Gezamelijk FNV-CNV Pamflet

Downloads