Al het nieuws

Stemmen voor de komende verkiezingen OR en bestuurder CNV Vakmensen Arriva Limburg

De verkiezingen voor de nieuwe Ondernemingsraden binnen Arriva komen eraan! CNV Vakmensen heeft een aantal betrokken, enthousiaste collega's als kandidaat op de lijsten staan. Breng je belangrijke stem uit op één van hen! En: de nieuwe bestuurder CNV Vakmensen Arriva Limburg stelt zich voor.

CNV Weetjes

Verkiezingen Ondernemingsraden (OR) Arriva
Binnenkort starten de verkiezingen voor de nieuwe Ondernemingsraden binnen Arriva! Het betreft de Ondernemingsraad Bus en de Ondernemingsraad Trein.
Je kunt je stem uitbrengen in de periode van 29 maart t/m 5 april a.s.

Maak hiervan gebruik en stem op één van de enthousiaste, betrokken collega’s die namens CNV Vakmensen aan één van beide verkiezingen deelnemen.

Wat doet de OR?
De Ondernemingsraad heeft medezeggenschap bij belangrijke besluiten die jouw werkgever wil nemen en is zodoende een noodzakelijke overlegpartner van jouw werkgever.
Als je als bedrijf nieuwe plannen hebt met betrekking tot belangrijke investeringen of personele veranderingen, dan moet je deze voorleggen aan de Ondernemingsraad.
Een goede Ondernemingsraad ziet toe op de belangen van jou als werknemer van Arriva en op de belangen van het bedrijf. Immers, iedereen is gebaat bij een bedrijf dat een goede bedrijfsvoering heeft en goede resultaten behaalt.
De Ondernemingsraad speelt daarin een belangrijke rol.
De OR overlegt met de werkgever en kan ook informatie inwinnen, voorstellen indienen en gevraagd en ongevraagd advies geven.

Jouw stem
Via de Ondernemingsraad heb jij medezeggenschap bij jouw werkgever. Dit zorgt voor evenwicht binnen een bedrijf. Ook is medezeggenschap belangrijk voor de informatievoorziening over en weer en voor de betrokkenheid en rust. Bovendien wordt jouw stem als werknemer gehoord als het gaat om belangrijke beslissingen.

Je gaat dus vast en zeker stemmen bij de OR-verkiezingen, maar op wie?
Op een collega vakbondslid bijvoorbeeld, die vanuit zijn CNV-achtergrond een gewogen standpunt inneemt en de toon kiest die jou aanstaat.
De keuze is aan jou. Jij kan er voor zorgen dat er vanaf 6 april een nieuwe, sterke Ondernemingsraad staat. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat je gebruik maakt van jouw stemrecht. Dus laat jouw stem niet verloren gaan!!!

Maak er gebruik van en ga stemmen vanaf 29 maart.
En……steun dan onze kandidaten bij CNV Vakmensen:

Voor OR Bus:  Peter Janssen (Margraten)
                        Maurice Gitzinger (Maastricht)

Voor OR Trein: Jeroen Spuijbroek (Venlo)
                         Ron Stam (Sittard)
                         Remco Crutzen (Zuid)
                         Sven-Erik van Neerland (Zuid)

Alle kandidaten veel succes met de campagne en verkiezingen!

CNV-bestuurder Arriva Limburg
In de maand juli van vorig jaar hebben de BLG-leden afscheid genomen van jullie CNV-bestuurder, Jean-Marie Severijns. Na heel wat jaren voor CNV Vakmensen te hebben gewerkt, heeft hij vanaf juli 2020 zijn resterend verlof opgenomen en is vervolgens met pensioen gegaan. Bij een bezoek aan hem gaf hij aan van zijn “post werkzame leven” te genieten.

In de periode daarna heeft Sijtze de Bruine namens CNV Vakmensen de werkzaamheden waargenomen voor Arriva Limburg. Gezien de beperkende maatregelen hebben veel van de contacten op afstand en digitaal plaatsgevonden. Ook nu nog is Sijtze betrokken bij een aantal werkzaamheden in Limburg.

Per 1 januari 2021 ben ik, Jeroen Bruinsma, in dienst getreden als bestuurder bij CNV Vakmensen. In mijn takenpakket zit onder andere Arriva Limburg.
Hierbij wil ik me dan ook kort voorstellen.
Zoals gezegd: Jeroen Bruinsma, 51 jaar, woonachtig in Echt (Midden Limburg en het smalste stukje van Nederland) samen met mijn vrouw en twee kinderen.
Voor mijn indiensttreding bij CNV Vakmensen ben ik werkzaam geweest bij AZL in Heerlen, een grote pensioenuitvoerder. Ik ben daar in verschillende functies werkzaam geweest.
In de laatste 10 jaar ben ik lid geweest van de Ondernemingsraad en zat ik in verschillende commissies. Ook ben ik 10 jaar als kaderlid betrokken geweest bij de cao-onderhandelingen. Toen is ook de interesse voor het vak van bestuurder ontstaan binnen CNV Vakmensen en heb ik dus per begin dit jaar de overstap gemaakt.

Ik ben op dit moment bezig om me te verdiepen in het OV, de regelingen, de cao en heb al met een aantal Arriva-collega’s prettig kennis gemaakt. Ik hoop dat ik op korte termijn een rondje Limburg kan doen om onder het genot van een kop koffie nader kennis te maken met jullie en jullie vak!
Ik zie daar naar uit.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben dan kunnen jullie contact met mij opnemen.

Jeroen Bruinsma,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 34 49 72 79
E j.bruinsma@cnvvakmensen.nl