Stemmen voor cao-resultaat verzekeringsbedrijf

Cao-partijen hebben op 17 december 2019 een onderhandelingsakkoord bereikt voor één nieuwe cao voor binnendienst- en buitendienstmedewerkers. De cao gaat in per 1 januari aanstaande en heeft een looptijd van één jaar. Graag horen we jullie mening over de gemaakte afspraken.

Hierbij de hoofdlijnen van het akkoord:

  • Een structurele loonsverhoging van 3,25% per 1 februari 2020
  • De looptijd van de cao is 1 jaar van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
  • Carrière switch regeling waarmee je de mogelijkheid krijgt om met hulp en extra tijd naar een baan in bv de zorg of het onderwijs toe te werken
    Vitaliteitsverlof: met deze regeling kun je één keer in de 7 jaar wat langer verlof opnemen, waarbij de werkgever een deel van dit verlof doorbetaalt
  • Het nieuwe wettelijke partnerverlof, bij de geboorte van een kind wordt aangevuld tot 100% van het salaris
  • De regeling voor arbeidsongeschikten die actief meewerken aan hun re-integratie wordt iets verhoogd naar 80% in het tweede ziektejaar
  • Studie-afspraken over pensioen en een nieuw functie- en loongebouw
  • Modernisering van de cao-teksten

In de bijlage treffen jullie de tekst aan van het onderhandelingsresultaat waarin alle afspraken terug zijn te lezen.

Positief
Het samenstel van deze afspraken maakt dat wij er als CNV Vakmensen positief tegenover staan. Veel van onze punten, met name op het vlak van verlof, zijn geregeld. Ook is de loonsverhoging zeer reëel in deze sector. Daarbij gaan we ook op zoek naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden in de komende cao-periode.

Stem uiterlijk 12 januari 2020
Je kunt hier uiterlijk 12 januari 2020 je stem uitbrengen over het bereikte resultaat. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/verzekeraars/cao-algemene-verzekeraars
De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina. Hierin staat de link naar de stemming.

Vragen/opmerkingen
Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan zeker contact op met Tamara Westerink, via t.westerink@cnvvakmensen.nl of 06 - 51 20 29 91.

Fijne feestdagen!
Tot slot wensen we jullie hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.

Sandra Hendriks-Sneijder
bestuurder CNV Vakmensen

Downloads