Al het nieuws

Stemmen over sociaal plan Klaverblad Verzekeringen

CNV Vakmensen heeft een akkoord bereikt met jullie werkgever over een sociaal plan. Een groot deel van de CNV-inzet zie je terug in de afspraken. Daarom leggen we het met een positief advies aan jullie voor. In deze nieuwsbrief meer hierover en ook een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Laat je informeren!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de tekst van het principe-akkoord sociaal plan. Nadat we vorige week overeenstemming hadden bereikt over de belangrijkste onderdelen, hebben vakbonden en Klaverblad afgelopen dagen hard gewerkt om de hele tekst compleet te krijgen. Het is af en toe een beetje “jargon”, en we willen dan ook de afspraken graag aan jullie en je collega’s toelichten.Daarom organiseert CNV Vakmensen, samen met de andere vakbonden, een gezamenlijke ledenbijeenkomst. Ook collega's die (nog) geen lid zijn, zijn van harte welkom.
                    Bijeenkomst sociaal plan
                    Donderdag 28 februari, 15.00 uur
                    Auditorium

Stemmen
Het sociaal plan is pas definitief als de leden van de vakbonden er in meerderheid mee hebben ingestemd. Als CNV-lid kan je stemmen door mij een mailtje te sturen met voor, tegen of blanco (en eventueel een toelichting) via j.dekker@cnvvakmensen.nl. Je kan ook op de bijeenkomst even bij mij een stemformulier halen en dat ter plekke invullen. De stemtermijn sluit donderdag 7 maart, 17.00 uur.
Jullie hebben als CNV-leden mee kunnen denken over de inzet van CNV voor dit sociaal plan. Jullie hebben mij gesteund tijdens de onderhandelingen. En nu hebben jullie ook het laatste woord!
Dat is het bijzondere van vakbondslid zijn. Er is nu nog gelegenheid voor je collega’s om mee te doen met jullie. Wijs ze op de voordelen van het lidmaatschap, ook bij individuele kwesties, en maak ze lid. Zie ook: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Kunnen ze ook nog meestemmen!

Hoofdlijnen

 • Vanaf het ingaan van dit sociaal plan kan iedereen (nog een keer) de loopbaanscan uit de cao laten doen en gebruik maken van het opleidingsbudget uit de cao van €750, ook als je dat in 2018 of 2019 al hebt gebruikt.
 • Je krijgt bericht als je werkt in een functie waar waarschijnlijk ontslagen zullen vallen (een ‘kwetsbare’ functie). Vanaf dat moment is er per persoon €4000 én 10% van je werktijd beschikbaar voor outplacement, een loopbaanadvies traject en/of scholing.
 • Wie in een kwetsbare functie werkt, mag ook gebruik maken van de vrijwillig vertrekregeling. Daarbij hoort de helft van beëindigingsvergoeding die definitief boventalligen ontvangen.
 • Of je boventallig bent, wordt bepaald via de zgn. methode van afspiegeling. Dat is een eerlijke én heel gebruikelijke methode, door de overheid vastgesteld.
 • Als je boventallig bent, kan je solliciteren naar een andere functie binnen Klaverblad Verzekeringen. Je bent dan een voorrangskandidaat. Ook Klaverblad zelf zal je wijzen op mogelijk geschikte interne vacatures.
 • Wie definitief boventallig is,
  • wordt vrijgesteld van werk (als je dat wilt)
  • voor een periode (de herplaatsingsperiode) van 2 tot 8 maanden afhankelijk van je diensttijd;
  • kan ook gebruik maken van het outplacement/scholingsbudget van €4000 en
  • als je al voor je boventalligheid bent begonnen en het budget is niet voldoende, dan is er nog €1750 extra budget.
 • Ben je niet boventallig, maar wil je toch Klaverblad verlaten zodat een collega die wel boventallig is, kan blijven? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de plaatsmakersregeling. Klaverblad moet daar wel mee instemmen.
 • Als basis voor de beëindigingsvergoeding geldt het bruto maandsalaris. Dat is je maandloon plus 1/12e van het vakantiegeld, de 13e en 14e maand, de 6% compensatie voor personeelskortingen op hypotheek/verzekeringen, de tegemoetkoming ziektekostenverzekering en eventuele andere (persoonlijke) toeslagen. Dat bruto maandsalaris wordt vermenigvuldigd met het aantal “gewogen dienstjaren”. Elk dienstjaar tot je 35e telt voor 0,5 , van je 35e tot je 45e voor 1, van je 45e tot je 55e als 1,5 en vanaf je 55e voor 2. Deze berekening komt overeen met de inzet van CNV. En vertrek je voor het einde van je herplaatsingsperiode, dan krijg je de helft van de resterende maanden ook nog uitgekeerd.

Positief advies
Ook op een aantal andere punten dan hierboven aangegeven, is jullie werkgever tegemoetgekomen aan de wensen van CNV. Niet aan allemaal, maar wel aan een aantal heel belangrijke. Het zal jullie dus niet verwonderen dat ik al als CNV-onderhandelaar dit principe-akkoord met een positief advies aan jullie voorleg. Ik denk echt dat Klaverblad hiermee een “gewoon” goed sociaal plan heeft. En dat is best een beetje bijzonder!

Vragen of reacties?
Als je wat kwijt wil over dit akkoord nog voor de bijeenkomst op de 28e, of je hebt nu al vragen: aarzel niet om contact met me op te nemen!

Jolien Dekker,
bestuurder CNV Vakmensen,
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Downloads