Al het nieuws

Stemmen over onderhandelingsresultaat MITT

Onlangs zijn de onderhandelingen over de cao Mitt gestart. Vorig jaar hebben jullie de voorstellenbrief ontvangen van Nicole Engmann en per 1 januari 2020 heb ik het stokje van haar overgenomen. We waren allebei aanwezig tijdens de cao-onderhandelingen. Het is snel gegaan.

Nadat de voorstellenbrieven zijn toegelicht kwamen werkgevers met een voorstel om een kortlopende cao af te spreken. Met daarin een loonsverhoging en een aantal onderwerpen waarover op korte termijn een besluit moest worden genomen.

CNV Vakmensen was benieuwd naar de motivatie van werkgevers om dit voor te stellen. Werkgevers geven de onzekerheid over de pensioenen, premie en opbouw, op als reden voor de korte looptijd. Eind 2020 hoop men meer duidelijkheid te hebben over uitwerking pensioenakkoord en is er ook de tijd om de volgende onderwerpen verder te hebben uitgewerkt. Het gaat dan o.a. om het vernieuwen van de cao à la carte, (vernieuwde) invulling van de subsidie inzake internationale solidariteit, nieuwe ploegenmatrix en bescherming van chronisch zieken.

Voor CNV Vakmensen is het belangrijk om te horen van medewerkers hoe men hier naar kijkt en tijdens een bijeenkomst met de leden van de cao-commissies van CNV Vakmensen en andere bonden is hier over gesproken. Voordelen en nadelen zijn tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk is besloten verder te praten over een kortlopende cao, van 1 april 2020 t/m
30 november 2020.

We zijn gekomen tot een resultaat en dat wordt nu aan de leden van CNV Vakmensen voorgelegd. In de bijlage vind je de complete tekst van het resultaat en de nieuwe tekst van het dispensatiebeleid. 
                                                 KLIK HIER OM TE STEMMEN
Je kunt tot uiterlijk 23 maart 2020 jouw stem over het resultaat aan ons doorgeven. Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan heb je ook de mogelijkheid om digitaal te stemmen, ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/textiel-en-confectie Hierin staat de link naar de stemming.

In het kort de hoofdpunten:

  • Looptijd van 1 april t/m 30 november 2020.
  • Loonsverhoging 2% per 1 juli 2020.
  • Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen eenmalige compensaties voor het vervallen van het werkgeversdeel van de vroegere RAM-premie: april 2020, 0,7% en oktober 2020 0,7%.
  • Tijdens geboorteverlof (wet Wieg: nieuwe wet per 1 juli 2020) loopt pensioenopbouw/pensioenbetaling volledig door.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over het resultaat of deze nieuwsbrief, neem dan contact met mij op.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Downloads