Al het nieuws

Stemmen over cao-onderhandelingsresultaat ProRail

Tot 18 oktober vinden bij ProRail de cao-informatiebijeenkomsten plaats voor leden en niet-leden. In deze bijeenkomsten wordt het cao-onderhandelingsresultaat toegelicht, wordt er gediscussieerd en kunnen er vragen worden gesteld.

                                                     KLIK HIER OM TE STEMMEN

Stemmen
Je kunt tot en met 25 oktober stemmen. Indien je geen email hebt, dan kun je door middel van bijgevoegd stemformulier stemmen.

Onderhandelingsresultaat
De leden van de vakbonden beslissen uiteindelijk of het onderhandelingsresultaat (dat als bijlage is toegevoegd) een definitief akkoord wordt. CNV Vakmensen had in de cao-voorstellenbrief een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen opgenomen. Voor ons waren de loonontwikkeling en het persoonlijk ontwikkelbudget belangrijke speerpunten. Onze looneis was 4% en aan het persoonlijke ontwikkelbudget wilden we jaarlijks een bedrag van € 1000, - koppelen.

In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat de lonen gedurende de looptijd van de cao (1,5 jaar) met 4,8% zullen stijgen; op jaarbasis is dat 3,2%. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat het hierbij gaat om de gemiddelde structurele loonstijging. De eerste 3 maanden van het eerste jaar zullen de lonen nog niet worden verhoogd.

Het persoonlijk ontwikkelbudget is niet binnengehaald. Wel is afgesproken dat ontwikkelen binnen en buiten de functie de norm wordt binnen ProRail en dat hiervoor voldoende budgetten worden vrijgemaakt. CNV Vakmensen hecht grote waarde aan een eigen budget voor medewerkers omdat wij van mening zijn dat hierdoor medewerkers meer gaan nadenken over hun toekomst en de regie krijgen over hun loopbaan.

Voorafgaand aan de laatste onderhandelingsronde hebben de bonden een rondje land gedaan. In deze bijeenkomsten is ons duidelijk te kennen gegeven dat de verslechteringen die ProRail voorstelt van tafel moeten. Dat is ons gelukt. Jullie reacties en de opkomst bij de vergaderingen hebben we naar de werkgever overgebracht. In de onderhandelingen voelden we dat als een flinke steun in de rug.

Namens CNV-onderhandelingsdelegatie:
Marcel Walraven
Bastiaan Logtmeijer
Harry Smelt

Jerry Piqué
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads