Stem over onderhandelingsresultaat sociaal plan Helvoet Rubber

CNV Vakmensen en FNV hebben na stevig overleg met de directie van Helvoet Rubber en Plastic Technologies Tilburg en Hellevoetsluis een onderhandelingsresultaat bereikt voor een sociaal plan. Breng uw stem uit vóór 24 december 2020. Het sociaal plan heeft een looptijd van 5 jaar en er is een correctiefactor op de bestaande transitievergoeding in afgesproken.  
Nadat Helvoet Rubber en Plastic Technologies afgelopen najaar aankondigde een adviesaanvraag in te dienen bij de ondernemingsraad voor het beëindigen van een groot deel van de rubberproductie, hebben de bonden erop gehamerd dat er een gedegen sociaal plan komt. Een sociaal plan wat langere tijd mee kan. Een reorganisatie hakt er immers fors in. En creëert veel onzekerheid. Dat is iets wat we in deze tijden juist helemaal niet kunnen gebruiken.

Reorganisatie
De ondernemingsraad gaat zich de komende tijd buigen over de adviesaanvraag voor de reorganisatie. Maar het is goed dat er nu - voor de kerst - een onderhandelingsresultaat is bereikt voor een doorlopend duurzaam sociaal plan om de nadelige gevolgen van reorganisaties voor mensen zoveel mogelijk te beperken en op te vangen. Zo weten mensen tenminste op voorhand waar ze recht op hebben.

Uitgangspunt sociaal plan
Uitgangspunt voor de bonden in dit sociaal plan is dat zoveel mogelijk medewerkers werk houden door interne of externe herplaatsing, er een maximale inzet is voor begeleiding van-werk-naar-werk en er een degelijke ontslagvergoeding ligt, hoger dan de wettelijke transitievergoeding.

In het kort hierbij de afspraken uit het onderhandelingsresultaat:
  • Opzegtermijn van 1 maand is langer als de medewerker langer in dienst is geweest. Die kan oplopen tot vier maanden bij een dienstverband van 15 jaar of langer.
  • Boventallig: voor het bepalen van de ontslagvolgorde wordt het afspiegelingsbeginsel gehanteerd (zie inhoud onderhandelingsresultaat sociaal plan of kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/afspiegelingsbeginsel).
  • Opleiding: medewerkers die op datum aanzegging een opleiding volgen, worden in staat gesteld die af te ronden. Verder hebben boventallige medewerkers recht op voorrang op vacatures van passende functies. Als er meerdere boventallige medewerkers in aanmerking komen voor de vacature wordt die met het langste dienstverband als eerste geplaatst.
  • Herplaatsing: er zijn afspraken gemaakt over de consequenties bij herplaatsing van boventallige medewerkers. Bijvoorbeeld over de extra reistijd en reiskostenvergoeding. En er is een verhuiskostenvergoeding afgesproken. Voorts zijn er afspraken gemaakt over wat een passende functie is. En over de daarbij behorende vergoeding mocht het salaris van een eventuele nieuwe functie lager zijn.
  • Oneens herplaatsing: er is een afspraak over wat te doen als een medewerker het niet eens is met herplaatsing in een passende functie. Daarvoor wordt een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld.
  • Outplacement: Boventallige werknemers krijgen een outplacementtraject aangeboden door een bureau dat hen gedurende drie (en maximaal 9) maanden begeleidt bij het vinden van ander werk.
  • Onafhankelijk financieel en juridisch advies: Verder kan de betreffende medewerker - op kosten van de werkgever - onafhankelijk individueel financieel en juridisch advies inwinnen over de sociale-, juridische-, financiële-, fiscale- en pensioengevolgen van de beëindiging van het dienstverband voor hem of haar persoonlijk.
  • Ontslagvergoeding: Als er voor de boventallige medewerker geen passende functie is, dan maakt die aanspraak op een ontslagvergoeding gelijk aan de transitievergoeding uit het Burgerlijk Wetboek. Een derde deel van het bruto maandloon van elk heel gewerkt dienstjaar bij werkgever. Daaroverheen is een correctiefactor afgesproken van 1,6. Voorbeeld: Is een werknemer 14 jaar in dienst dan is de ontslagvergoeding: 14 : 3 x 1.6= 7,46 bruto maandsalaris.
Hoe nu verder? Stem!
Wilt u dat dit onderhandelingsresultaat bekrachtigd wordt? Dan kunnen de leden van CNV Vakmensen en FNV hun oordeel geven, zij bepalen of het sociaal plan er komt.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u in de bijlage het concept doorlopend sociaal plan met daarin de afspraken, zoals hierboven samengevat.

KLIK HIER om naar het stemformulier te gaan om uw oordeel te geven over dit resultaat. Doe dit a.u.b. zo snel mogelijk, graag vóór 24 december!

Nancy Abelskamp
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads