Al het nieuws

Stem over het sociaal plan ONVZ

In de afgelopen periode is er diverse malen gesproken met jullie werkgever over een nieuw sociaal plan bij ONVZ. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze gesprekken digitaal plaats. Na diverse gesprekken over de noodzaak en ideeën rondom het sociaal plan zijn we gezamenlijk tot een onderhandelingsresultaat gekomen met afspraken voor een nieuw sociaal plan bij ONVZ. Jij mag je mening geven en je stem uitbrengen.

Context
Het vorige sociaal plan was geldig tot en met 31 december 2019. Sinds die tijd is er veel gaande. Zo hebben we te maken met een Coronacrisis en werken we waar mogelijk vanuit huis. Daarnaast zijn er binnen de ontslagwetgeving veranderingen geweest en is per 1 januari 2020 de wettelijke transitievergoeding door de overheid aangepast.
ONVZ is hard aan het werk met het programma “ONVZ in beweging”. Daarin zijn stappen gezet, maar nog niet voldoende. Er zijn nog stappen nodig om als ONVZ marktconform mee te kunnen. Dat alles maakt dat ONVZ heeft aangegeven dat het bedrijf een minder kostbaar sociaal plan nodig heeft. We hebben met ONVZ afspraken gemaakt voor een algemeen sociaal plan voor twee jaar. Dit sociaal plan is niet gekoppeld aan een adviesaanvraag of reorganisatie. ONVZ verwacht wel dat het sociaal plan de komende periode gebruikt zal worden omdat er arbeidsplaatsen gaan vervallen.

Wijziging transitievergoeding
De beëindigingsvergoeding uit het sociaal plan is gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding. In het sociaal plan vermenigvuldigen we de transitievergoeding met een factor om op een redelijke vergoeding uit te komen. In vergelijking met transitievergoeding die tot eind 2019 van kracht was, zie je dat met name voor werknemers van 50 jaar en ouder met een lang dienstverband, de nieuwe transitievergoeding daardoor een stuk lager uitvalt. We hebben de factor waarmee de transitievergoeding vermenigvuldigd wordt daarom voor deze groep verhoogd naar 2,35. Hiermee kom je niet op gelijk niveau uit, maar een gelijk niveau is voor ONVZ ook geen optie gezien de stappen die nog nodig zijn binnen “ONVZ in Beweging”. De wijziging van de transitievergoeding werkt positief voor jonge medewerkers met een kort dienstverband. De verlaging van de vermenigvuldigingsfactoren is voor deze groep daardoor iets groter.

Onderhandelingsresultaat
Hieronder de hoofdpunten uit het onderhandelingsresultaat.

 • Looptijd: kalenderjaar 2021 en 2022.
 • Een extra opleidingsbudget van € 750,00 bovenop het opleidingsbudget van € 1.500 als je in de twaalf maanden voorafgaand aan je boventalligheid het duurzame inzetbaarheidsbudget vanuit de cao Verzekeringsbedrijf gebruikt hebt. De besteding van deze budgetten doe je in overleg met je loopbaanadviseur en met HR van ONVZ.
 • De beëindigingsvergoeding is in de verschillende leeftijdscategorieën als volgt opgebouwd:
  • tot 30 jaar: de transitievergoeding 2020 x factor 1,1.
  • van 30 tot 40 jaar: de transitievergoeding 2020 x factor 1,25.
  • van 40 tot 50 jaar: de transitievergoeding 2020 x factor 1,65.
  • 50 jaar en ouder: de transitievergoeding 2020 x factor 2,35.
 • De hoogte van de beëindigingsvergoeding is gemaximeerd op € 175.000,- en kan nooit meer bedragen dan de verwachte inkomensderving tot de voor jou gelende AOW-leeftijd.
 • Wanneer je arbeidsplaats komt te vervallen dan word je na twee werkweken volledig vrijgesteld van werk.
 • Kosten van rechtsbijstand: het bedrag dat ONVZ compenseert wanneer je je ontslag laat controleren door één van onze juristen is verlaagd naar € 500,00. Dit betekent uiteraard niet dat onze dienstverlening naar jou wijzigt.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan. Voor de punten die niet staan beschreven in het onderhandelingsresultaat, betekent dit dat deze punten in grotendeels ongewijzigd overgenomen worden vanuit het oude sociaal plan in het nieuwe sociaal plan.
Heb je vragen naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, mail mij deze dan. Ik zal jouw vragen beantwoorden zodat jij deze informatie ook mee kan nemen in je stemkeuze.

Stemmen
Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Je hebt tot en met 18 februari 12.00 uur de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun ook je stem uitbrengen op internet met dit webadres http://bit.ly/39MENoq Maak gebruik van deze mogelijkheid zodat ik ook jouw mening kan meenemen en de uitslag de hele achterban vertegenwoordigt.

Contact
Heb je vragen over je werk, het onderhandelingsresultaat of je lidmaatschap? Neem ook dan contact met mij op.

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
E t.westerink@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads