Al het nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat Hoveniers

De Cao Hoveniers loopt tot 1 juli 2020. In deze tijd van corona zijn cao-onderhandelingen vrijwel overal uitgesteld. In de hovenierssector zijn er echter uitzonderlijke redenen om toch cao-afspraken te maken. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt dat we nu aan onze leden voorleggen.

Ondanks corona hebben cao-partijen op 7 mei jongstleden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Hoveniers. Hier waren bijzondere redenen voor. Over dit onderhandelingsresultaat vragen we je jouw stem uit te brengen.

Uitzonderlijke situatie
De Cao Hoveniers loopt per 1 juli aanstaande af. De cao wordt afgesproken door de werkgeversvereniging VHG en vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. Om ervoor te zorgen dat alle werkgevers (dus niet alleen de leden van VHG) de cao toepassen, hebben we voor de cao een zogenoemde “algemeen verbindend verklaring” (AVV) aangevraagd en gekregen van de Minister. Door de AVV zijn alle werkgevers in de sector verplicht de cao toe te passen. Maar genoemde AVV loopt dus ook af per 1 juli 2020.

Wanneer we niets afspreken per 1 juli 2020 dan zijn werkgevers die geen lid zijn van de VHG, niet langer gebonden aan de cao. De huidige werknemers zijn veilig en de cao blijft van kracht (dit heeft nawerking). 
Nieuwe werknemers daarentegen die in dienst treden bij werkgevers die geen lid zijn van VHG, vallen niet meer automatisch onder de cao. Dit is niet goed voor nieuwe werknemers, en ook niet goed voor de huidige werknemers. De kosten van nieuwe werknemers zijn lager en dat kan op termijn tot verdringing van jullie werk leiden.

We kunnen dit alleen oplossen door verlenging van de AVV aan te vragen. Daarmee blijft de cao ook verplicht voor alle werkgevers in de sector na 1 juli 2020. We kunnen de AVV van de vorige cao nog voor maximaal één jaar verlengen als we de cao ongewijzigd laten. Anders vervalt de AVV. We willen voorkomen dat nieuwe werknemers in de sector niet langer automatisch onder de cao vallen. Daarom hebben we ondanks coronacrisis toch een onderhandelingsresultaat voor de cao afgesproken.

Het onderhandelingsresultaat
(de tekst hiervan tref je in de bijlage aan)

  • Ongewijzigde verlenging van de cao voor de duur van 1 jaar, dus van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. Toelichting: zie hierboven onder “Uitzonderlijke situatie”;
  • In september zullen cao-partijen bespreken of en zo ja, welke loonsverhoging kan worden afgesproken. Toelichting: werkgevers hebben aangegeven nu geen concreet loonbod te kunnen doen vanwege de onzekere toekomst door de coronacrisis. Wij vinden het wel belangrijk dat werknemers goede loonafspraken krijgen in de nieuwe cao, óók in coronatijd. In september is de situatie volgens werkgevers beter in te schatten. Dan gaan we dus met elkaar praten over een loonsverhoging;
  • studie naar eerder stoppen met werken voor zware beroepen. Toelichting: het landelijke pensioenakkoord biedt de mogelijkheid om regelingen te treffen voor zware beroepen waarmee eerder kan worden gestopt met werken. Zo kan een werkgever 3 jaar voor de AOW datum boetevrij ruim 20.000 euro per jaar verstrekken. Daarnaast is de mogelijkheid voor werknemers verruimd om tijd te sparen om vooraf aan je pensioen op te nemen. Cao-partijen willen niet wachten tot aan de cao-onderhandelingen voorjaar 2021 en gaan nu alvast aan de slag met de voorbereidende studie;
  • studie naar invulling van de regeling onwerkbaar weer. Toelichting: denk bijvoorbeeld aan richtlijnen voor het werken in hitte;
  • redactionele zaken. Toelichting: denk bijvoorbeeld aan de wettelijke aanpassing van geboorte-/kraamverlof.

Stemadvies: breng nu je stem uit
Wij leggen dit onderhandelingsresultaat positief aan de leden voor. We kunnen hiermee de algemeen verbindend verklaring (AVV) voor nog een jaar verlengen waardoor alle werknemers in de sector recht houden op de cao.
Daarnaast hebben we op dit moment helaas geen concrete loonsverhoging kunnen afspreken, maar hebben afgesproken in september verder over loonsverhoging te praten.
Ten slotte zijn we tevreden met de studies die we kunnen gaan doen naar eerder stoppen met werken, en naar onwerkbaar weer. Het is een ongewoon onderhandelingsresultaat in een ongewone tijd met zicht op mogelijk toch een loonsverhoging na de zomer.

We willen graag van je weten of je kan instemmen met het onderhandelingsresultaat. Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Stemmen kan tot 25 mei 2020. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je je stem uitbrengen met het stemformulier dat is bijgevoegd.
 
Vragen en opmerkingen?
Heb je over het voorgaande vragen en/of opmerkingen dan kun je contact met mij opnemen.

Jeroen Warnaar, bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20354990 / E j.warnaar@cnvvakmensen.nl ).
Meer informatie vind je op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers

Downloads