Al het nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat Cao Philips

Op 13 april hebben we jullie laten weten dat er bij zowel CNV Vakmensen als FNV Metaal onvoldoende draagvalk was om de voorliggende cao-uitkomst goed te keuren. Zie hiervoor ook de cao-uitkomst van 24 februari. CNV Vakmensen is opnieuw met Philips in onderhandeling getreden. Op 6 mei zijn wij tot een formele vaststelling gekomen van een nieuw onderhandelingsresultaat. 

De tekst van het onderhandelingsresultaat is in bijlage toegevoegd. De volgende wijzigingen/verbeteringen zijn overeengekomen:

Loon
Per 1-7-2021 een loonstijging van 1,6% (met een vloer van € 400,00 per jaar). Dit was 1,3%;
per 1-7-2022 een loonstijging van 2,1% (met een vloer van € 600,00 per jaar). Dit was 2,0%.

Regeling zwaar werk
De ingangsdatum is gewijzigd naar 1-1-2022. Aanvragen dienen een half jaar tevoren gedaan te worden en kunnen dus vanaf 1-7-2021 ingediend worden als je valt onder de functies die op de functielijst (zie bijlage) voorkomen. Het gaat dus om functies waarin op onregelmatige basis werkzaamheden worden verricht. Dus ploegendienst en consignatiedienst.
De andere wijziging hierin is dat er ook gespreide betaling per maand tot de mogelijkheden behoord, in plaats van een uitkering ineens. De in de vorige cao overeengekomen 5 jaarlijkse POZ-dagen blijven ook in deze cao van kracht.

Stem over het onderhandelingsresultaat
Leden van CNV Vakmensen mogen nu hun stem over dit resultaat uitbrengen. Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan.
Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun met met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://bit.ly/3uELMaS Stemmen kan uiterlijk 19 mei 16.00 uur.  Let op: afwijzen van het onderhandelingsresultaat betekent dat jullie ook de consequenties daarvan aanvaarden.

Ben je tevreden over jouw CNV-lidmaatschap?
Laat het de mensen in jouw omgeving weten en maak hen lid. Want hoe groter we zijn des te beter kunnen we onderhandelen en des te meer we van elkaar kunnen leren. Samen staan we sterker! Bij het aanbrengen van een nieuw CNV lid ontvang je als bestaand lid een cadeaubon. Kijk voor de actie voorwaarden op: www.cnv-actie.nl

Mede namens Ian Cummins, kaderlid,
Arjan Huizinga , bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2032   / a.huizinga@cnvakmensen.nl

  

Downloads